banner1.jpg

Αρχείο

Αρχική σελίδα

2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

school1

Α/Α

Β ΤΑΞΗ

Γ ΤΑΞΗ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

1

Τομέας Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος

Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής

Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών

Τεχνικός Ανθοκομίας και Αρχιτεκτονικής Τοπίου

2

Τομέας Μηχανολογίας

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού και Κλιματισμού

Τεχνικός Οχημάτων

Τεχνικός Θερμικών και Υδραυλικών  Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

3

Τομέας Πληροφορικής

Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής

Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ


Λειτουργία 2ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου

Το 2ο ΕΠΑ.Λ Λουτρακίου λειτουργεί με πρωινό ωράριο και η φοίτηση είναι τριετής.

Τα προγράμματα διδασκαλίας περιλαμβάνουν μαθήματα γενικής παιδείας, τεχνικά - επαγγελματικά και εργαστηριακές ασκήσεις.

Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Α΄ τάξης περιλαμβάνει, κοινά για όλους τους μαθητές, μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα βασικών ικανοτήτων και επιλογής. 

Η Β΄ τάξη χωρίζεται σε επαγγελματικούς τομείς. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Β΄ τάξης περιλαμβάνει κοινά για όλους τους μαθητές μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα των επαγγελματικών τομέων. Οι μαθητές υποχρεούνται να παρακολουθούν τα κοινά μαθήματα και όλα τα μαθήματα ενός τομέα που επιλέγουν. 

Η Γ΄ τάξη χωρίζεται σε ειδικότητες. Το πρόγραμμα διδασκαλίας της Γ΄ τάξης περιλαμβάνει μαθήματα γενικής παιδείας και μαθήματα ειδικοτήτων. 

Οι μαθητές/τριες  που έχουν  απολυτήριο Λυκείου (ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ), και γράφονται στη Β΄ τάξη και στη συνέχεια στη Γ΄ τάξη, δεν παρακολουθούν μαθήματα Γενικής Παιδείας.

Νέα - Ανακοινώσεις

2/12/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓIA ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ.

Το σχολείο μας προγραμματίζει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/6-3-2017) υπουργική απόφαση με θέμα: « Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» από την Τετάρτη 16-01-2019 έως την Παρασκευή 18-01-2019

με 26 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Πρόγραμμα εκδρομής:

Τετάρτη 16-01-2019

09:00: Αναχώρηση από το 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου για Πάτρα.

12.00: Άφιξη στην Πάτρα με ενδιάμεση στάση στο Αίγιο (Παναγία Τρυπητή).

12.00-17.00: Τακτοποίηση στο χώρο του ξενοδοχείου, ξεκούραση.

17.00: Αναχώρηση για φαγητό.

Πέμπτη 17-01-2019

09:00: Αναχώρηση για την Αρχαία Ολυμπία.

11:00: Άφιξη στην Αρχαία Ολυμπία, ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο, ελεύθερος χρόνος.

16.00: Αναχώρηση από Αρχαία Ολυμπία για Πάτρα.

20.00: Έξοδος για φαγητό.

Παρασκευή 18-01-2019

09:00: Αναχώρηση για εργοστάσιο της Αχάϊα Κλάους, ξενάγηση.

12.00: Αναχώρηση για Αίγιο, στάση για μεσημεριανό.

18:00: Άφιξη στα Περιβολάκια στη Κόρινθο.

 

Καλούμε τα τουριστικά πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές, να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου το αργότερο μέχρι Δευτέρα 10/12/2018.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από:

1. Λεωφορείο για αποκλειστική χρήση των μαθητών - ανάγκες της εκδρομής καθ’ όλη τη διάρκειά της

2.Υπεύθυνη δήλωση των πρακτορείων ότι διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. Τα λεωφορεία πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, κ.λ.π.)

3.Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση, που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές για κάθε άτομο ξεχωριστά.

4. Τύπος καταλύματος: Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων με πλούσιο πρωινό. Απόσταση από το κέντρο της πόλης πολύ μικρή.

5. Συνολικό κόστος εκδρομής (για λεωφορείο και δωμάτια), καθώς και ξεχωριστά το κόστος ανά μαθητή /τρια σε ξενοδοχείο με πρωινό με Φ.Π.Α.

6. Υποχρέωση για την έκδοση τιμολογίου το οποίο θα παραδοθεί στον υπεύθυνο της εκδρομής για να εξοφληθεί το συμφωνηθέν ποσό.

 

Επισημαίνουμε επίσης ότι:

α) Στις τιμές των προσφορών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενοι φόροι,

β)Το πρακτορείο που θα επιλεγεί, θα εισπράξει:

β1) το 10% του συνολικού ποσού της εκδρομής με την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί όταν εγκριθεί η εκδρομή από τον Περιφερειακή Διεύθυνση

β2) το 60% με την αναχώρηση και

β3) το 30% μετά την επιστροφή στην Κόρινθο με την επίδοση του τιμολογίου.

γ)Το τουριστικό πρακτορείο, του οποίου η προσφορά θα εγκριθεί τελικά από το σχολείο, θα πρέπει να στείλει το λεωφορείο στον χώρο του σχολείου για έλεγχο από την Τροχαία, στις 08:15 π.μ. την Τετάρτη 16/01/2019.

Για την επιλογή της προσφοράς θα συνυπολογιστούν τα στοιχεία για το τουριστικό γραφείο που σχετίζονται με την αξιοπιστία και την εν γένει συμπεριφορά των υπαλλήλων του σε σχέση με το σχολείο μας αλλά και με άλλα σχολεία κατά το παρελθόν.

Αν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω, αναλυτικά, θα θεωρείται άκυρη.

Για κάθε διευκρίνιση απευθυνθείτε στον αρχηγό της εκδρομής κ. Πιτσούνη Ιωάννη στο τηλέφωνο του σχολείου

Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρή αιτία το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την μετακίνηση, χωρίς αποζημίωση στο τουριστικό γραφείο.

 

25/11/2018 Εισαγωγη με πανελληνιες ατομα με παθήσεις

Digitally signed by
                                                                                          ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
                                                    INFORMATICS INFORMATICS
                                                    DEVELOPMEN  DEVELOPMENT AGENCY
                                                                Date: 2018.11.19 14:53:51
                                                    T AGENCY    EET
                                                                Reason:
                                                                Location: Athens
                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                 -----
           ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,             Βαθμός Ασφαλείας:
     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ             Να διατηρηθεί μέχρι:
                                 -----                          Βαθμός Προτεραιότητας:
            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ                                           ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
                             ΤΜΗΜΑ Β’
                                                                Μαρούσι, 19 - 11 -2018
                                                                Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.152/ 198227 /Α5
 Ταχ. Δ/νση      : Ανδρέα Παπανδρέου 37
 Τ.Κ. – Πόλη    : 15180 – Μαρούσι                               ΠΡΟΣ:
 Ιστοσελίδα     : http://www.minedu.gov.gr                      1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
 Πληροφορίες    : Ε. Πλατάνα, Δ. Παπαδόπουλος                   2. Δ/νσεις Δ.Ε.
                   Χ. Δημοπούλου.                               3. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια
 Τηλέφωνο       : 2103442693, 2103442099                            (μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)
                  2103442074.                                   4. ΚΕΣΥΠ (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
 FAX            : 2103442098
                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                1. Υπουργείο Υγείας
                                                                    Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ
                                                                    Μακεδονίας 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα
                                                                2. Συνημμένος πίνακας Νοσοκομείων
                                                                3. ΕΑΠ
                                                                4. ΑΣΚΤ Αθήνας – Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
                                                                5. ΑΠΘ – Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμ. Τεχνών
                                                                6. Παν/μιο Δυτ/κής Μακεδονίας
                                                                    Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμ. Τεχνών
         ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το
 ακαδημαϊκό έτος 2019-20»
         Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, ατόμων που
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου
39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το
άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α ́)
καθώς και το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α ́), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές
Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία,
προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.
         Συνεπώς, παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους
υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω ειδική κατηγορία το
ακαδημαϊκό έτος 2019-20, ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία
είναι από Τρίτη 20 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018. Η παρούσα εγκύκλιος θα πρέπει να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, να γίνει αναλυτική ενημέρωση σε κάθε Τμήμα χωριστά από τον Δ/ντή
του Λυκείου ή τον υπεύθυνο Καθηγητή Τμήματος και οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου να
υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.
         Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ
358/τ.Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει:
«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου
1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
                                                                          ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή
Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή
Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»
       Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις:
       α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 02)
       β) από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές
εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία 67% και άνω (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία,
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, συγγενής
αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ:
κωδ. 05)
       γ) με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία τουλάχιστον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 27)
       δ) από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με
σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση
(ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 57),
       ε) από σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον
67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 62)
       στ) από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκέφαλου με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 63)
       ζ) από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ.
ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 64)
       απαιτείται να καταθέσουν στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων μαζί με τα ανωτέρω
δικαιολογητικά και Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας (εγκύκλιός μας με αρ. πρωτ. Φ.251/191642/Α5/9-11-
2018 (ΑΔΑ: 7ΔΒΗ4653ΠΣ-ΒΚ5) αναφορικά με την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.) που να έχει μόνιμη
ισχύ ή άλλως να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στην Ειδική Επταμελή Επιτροπή προκειμένου να
εκδοθεί το Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από την εν λόγω Επιτροπή.
       Όσοι από τους υποψήφιους των ανωτέρω περιπτώσεων α) έως και ζ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς
τα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα
υποβάλουν προς τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. (σημειώνοντας τον
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας,
αμέσως μόλις το αποκτήσουν και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.
       Δεδομένου ότι μετά την ψήφιση των Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α ́) και Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α ́), και
την έκδοση της ΚΥΑ με αριθ. Φ. 153/104779/Α5/25-6-2018 (ΦΕΚ 241/τ.Β’/25-6-2018) έχει υπάρξει νέα
κωδικοποίηση παθήσεων, εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στα εξής:
       Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης που έχουν ήδη εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των
Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ πριν από τις 10 Νοεμβρίου 2017 και προκειμένου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής, πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση τον ανωτέρω
ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ. Για το σκοπό αυτό, υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαπίστωσης
Πάθησης από Ειδική Επταμελή Επιτροπή των συγκεκριμένων Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ για εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής και εφόσον πάσχουν από κάποια από τις παθήσεις που
αναφέρονται στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ, πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, προκειμένου να εκδοθεί νέο
Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
                                                                           ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
        Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από Ειδική Επταμελή Επιτροπή των συγκεκριμένων Νοσοκομείων ή το
ΚΕΣΥ μετά τις 10 Νοεμβρίου 2017, γίνονται δεκτά για την εισαγωγή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.,
        Υποψήφιοι των οποίων η αίτηση πιθανόν απορριφθεί από Επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου, είτε λόγω
του εκπρόθεσμου της αίτησής τους είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, την
οποία καταθέτουν προς την Επταμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου από την οποία απορρίφθηκαν. Οι ενστάσεις
με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τη Γραμματέα της Επταμελούς Επιτροπής στο Κεντρικό Συμβούλιο
Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων
που συγκροτείται κάθε χρόνο με Κοινή Υπουργική Απόφαση.
                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                        ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
         CHRISTINA PATROU
               2018.11.19 12:21:17
         CHRISTINA PATROU
          CN=CHRISTINA PATROU
          C=GR
          O=Hellenic Public Administration Certification Services
          E=cpatrou@minedu.gov.gr
         Public key:
          RSA/1024 bits
Συνημμένα:
1. Πίνακας παθήσεων
2. Πίνακας με τις Επταμελείς Επιτροπές των 14 Νοσοκομείων
3. Έντυπο αίτησης
Εσωτερική διανομή:
      1. Γραφείο κ. Υπουργού
      2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
      3. Γενική Δ/νση Σπουδών Πρ/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
      4. Γενική Δ/νση Στρ/κού Σχ/σμού, Προγρ/σμού και Ηλ/κής Διακ/σης
      5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
      6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
      7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
      8. Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
      9. Δ/νση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων - Τμήμα Β’
      10. ΓΕΠΟ
                                                                ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΙ                                       ΠΑΘΗΣΕΙΣ
01      ΤΥΦΛΟΙ
02      ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80%)
03      ΚΩΦΟΙ
04      ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ  ́Η ΕΧΟΥΝ
        ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ,
05      ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ
        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
        ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN)
        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ
06      ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΟΠΩΣ
        ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
07      ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE
08      ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ (ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΟΣΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ή ΝΟΣΟΥΝ)ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ
09
        (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ)
10      ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUND CHIARI
11      ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY
12      ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)
13      ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
14
        ΑΓΩΓΗ
15      ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ  ́Η ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ − ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ
16
        ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ
17      ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
18      ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ
19      ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
                                                          ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
20 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
21 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
22 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
23 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
24 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
25 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
26 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS
27 ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
28 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29
   ΔΙΑ ΒΙΟΥ
30 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
31 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER
32 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΜΗ
33 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
34 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΔΕΞΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ
35 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
36 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
37 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ
38 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
39 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
40 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ TOY CROHN ΜΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
41 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINGHAUSEN) ΜΕ
42
   ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
43 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ
44 ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ,
   ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Η ΚΑΙ ΚΝΣ
                                                           ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ
45 ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ
   ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
46 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ
47 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ
   ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
48
   ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
   ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΝΕΦΡΩΝ  ́Η/ΚΑΙ ΚΝΣ  ́Η/ΚΑΙ ΟΡΟΓΟΝΩΝ ΥΜΕΝΩΝ  ́Η/ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
49 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή
50 ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ
   ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ,ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
   ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ
51 ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ  ́Η ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ́Η
   ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΕΙΚΗΣ ΝΕΟΛΗΚΥΘΟΥ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Ή ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΠΟΥ
52
   ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
53 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPEL FEIL
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 14
54
   ΕΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS)ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ
55
   ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ή ΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ HIV ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
56
   ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ  ́Η ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ − ΝΟΣΗΜΑΤΑ
57 ΟΤΑΝ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
   80% ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
58 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPER TRENAUNAY-WEBER
59 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 6
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η
60 ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ
   ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΠΑΘΗΣΗ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
                                                          ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MUKLE WELLS (ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
   ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ
61 ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΚΡΥΟΠΥΡΙΝΗ NALP3 ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΟΧΙ
   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Λ.Χ. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ IL-1)
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΜΕ
62
   ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
63 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΛΟΗΘΗ ΟΓΚΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΡΗΞΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
64
   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
                                                                 ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
                                  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
                                                     (αρ. 35 του ν.3794/09)
1) ΠΝ Αλεξανδρούπολης,
                                        Γραμματέας Επιτροπής: κα Πηνελόπη Ανεστάκη
6ο χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης,
περιοχή Δραγάνα, Τ.Κ. 68100                             Τηλ. 2551-353444
                                                       Fax: 2551-353444
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
                                                   Email: panestaki@pgna.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
                                         Αναπλ. Γραμματέας : κα Μαγδαλινή Τριπάκη
                                                       Τηλ. 2551-353451
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2) ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
                                                     (αρ. 35 του ν.3794/09)
Στ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη,
                                         Γραμματέας Επιτροπής: κα Βασιλική Σκούλου
Τ.Κ. 54636
                                                       Τηλ. 2313-303789,
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
                                           Αναπλ. Γραμματέας: Αθηνά Μπουτσιβάρη
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
                                                 Email: kardio936@gmail.com
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3) ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»
                                                     (αρ. 35 του ν.3794/09)
Περιφερειακή Οδός - Νέα Ευκαρπία,
                                      Γραμματέας Επιτροπής: κα Γεωργία Πουρτουλίδου
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56403
                                                       τηλ. 2313-323686
(ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
                                            Αναπλ. Γραμματέας : κα Ελένη Βογιατζή
                                             Email: kekpapageorgiou@hotmail.com
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
4) ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»                              ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κωνσταντινουπόλεως49,                                (αρ. 35 του ν.3794/09)
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54642                    Γραμματέας Επιτροπής: Ευαγγελία Γαλάνη
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                                   Τηλ. 2310-892311
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)                Αν. Γραμματέας: κα Δήμητρα Γιαρμά Τηλ. 2310-892215
                                                 Email: eptamel@ippokratio.gr
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
5) ΠΓΝ Ιωαννίνων                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Λεωφ. Πανεπιστημίου (Σταύρου                         (αρ. 35 του ν.3794/09)
Νιάρχου), Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500            Γραμματέας Επιτροπής: κα Κυριακή Τσιλίκα
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                                Τηλ. 26510-99743, 99355
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)                        Αν. Γραμματέας: κα Φωτεινή Μασούρα
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
6) ΠΓΝΛ-Γ.Ν.                                      ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»                     (αρ. 35 του ν.3794/09)
Τ.Θ. 1425, Περιοχή Μεζούρλο,         Γραμματέας Επιτροπής: κα. Ελευθερία Μαλισιώτου
Λάρισα, Τ.Κ. 41110                                     Τηλ. 2413-502774
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                      Αναπλ. Γραμματέας: κα Μαρία Καλαμπούκα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)                               Τηλ. 2413-501170
                                                     Email: ppgnl@otenet.gr
                                                                 ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
7) ΠΓΝ Πατρών                                        (αρ. 35 του ν.3794/09)
Ρίον Πατρών, Τ.Κ. 26504                Γραμματέας Επιτροπής: κα Κωνσταντίνα Κονταξή
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                                   Τηλ. 2613-603407
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)                      Αναπλ. Γραμματέας: κα Κρυσταλλία Κιτσάκη,
                                                       Τηλ. 2613-603421
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
                                                     (αρ. 35 του ν.3794/09)
8) ΠΓΝ Ηρακλείου
                                        Γραμματέας Επιτροπής : κα Παρσωτάκη Γεωργία
Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110
                                                          Τηλ. 2810-392759
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
                                         Αναπλ. Γραμματέας: κα Κατσαράκη Μελανθία
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
                                                       Τηλ. 2810-392433
                                                    Email: obgyn@pagni.gr
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
9) ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»                               (αρ. 35 του ν.3794/09)
Μεσογείων 154, Χολαργός, Τ.Κ. 11527 Γραμματέας Επιτροπής: Ευγενία Βλαχοδημητροπούλου
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                                   Τηλ. 213-2032634
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)                        Αναπλ. Γραμματέας: κα Ελένη Σκλάβου
                                                       Τηλ. 213-2032612
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
                                                     (αρ. 35 του ν.3794/09)
10)ΓΝΑ«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ
                                           Γραμματέας Επιτροπής: κα Κούρτη Μαρία
Ερυθρού Σταυρού και Αθανασάκη 1,
                                                       Τηλ. 213-2068903
Αθήνα, Τ.Κ. 11526
                                          Αναπλ. Γραμματέας: κα Λασκαρίδου Θεανώ
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
                                                      Τηλ. 213-2068541-2
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
                                                  Υποβολή Δικαιολογητικών:
                                         Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00π.μ.-12:30π.μ.
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11) ΓΝΑ «Λαϊκό»
                                                     (αρ. 35 του ν.3794/09)
Αγ. Θωμά 17, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
                                     Γραμματέας Επιτροπής: κα Πολυζωγοπούλου Πανωραία
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
                                                        Τηλ. 213-2061027
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
                                             Αναπλ. Γραμματέας: κα Κουνέλη Γεωργία
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
12) ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»                             (αρ. 35 του ν.3794/09)
Υψηλάντου 45-47, Αθήνα, Τ.Κ. 10676    Γραμματέας Επιτροπής: κα Οικονόμου Αικατερίνη
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                              Τηλ. 213-2045101, 1180
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )                    Αναπλ. Γραμματέας: κα Κουλούρη Δήμητρα
                                                      Τηλ. 213-2041386
                                                                     ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
                                                 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                                    ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                      ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
13) ΓΝΝ «Ο Άγιος Παντελεήμων»                            (αρ. 35 του ν.3794/09)
    ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα»                        Γραμματείς Επιτροπής: κα Μόσχοβη Σταματία
Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια, Τ.Κ. 18454                       Τηλ. 213- 2077441
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                                  κα Μπαρκολιά Κωνσταντίνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )                                       τηλ. 213-2077102
                                                      Email: toulamos@gmail.com
                                                          dny@nikaia-hosp.gr
                                                 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                                    ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
14) ΠΓΝ «Αττικόν»                                     ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462                            (αρ. 35 του ν.3794/09)
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                 Γραμματείς Επιτροπής: κα Ευφροσύνη Κουτσοποδιώτη Τηλ. 210-
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )                        5831764 & κα Ιωάννα Βαγενά τηλ. 210-5831812
                                        Αν. Γραμματέας: κα Παναγιώτα Κιάφη τηλ. 210-5833081.
                                                                   ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
                                                                   ΠΡΟΣ
                ΑΙΤΗΣΗ                              την Επταμελή Επιτροπή
                                                   Πιστοποίησης Παθήσεων
                                                         του Νοσοκομείου
                                          ................................................ .........................
                                           ..........................................................................
                                           ..........................................................................
Επώνυμο:
                                     Παρακαλώ να μου χορηγήσετε Πιστοποιητικό με
Όνομα:                               το οποίο θα βεβαιώνεται ότι λόγω της πάθησής
                                     μου επιτρέπεται η εισαγωγή μου στην Τριτοβάθμια
Ονοματεπώνυμο πατέρα:                Εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με
                                     σοβαρές παθήσεις, σε αριθμό θέσεων επιπλέον
Ονοματεπώνυμο μητέρας:               του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις
                                     του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α ́),
Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ή          όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Διαβατηρίου:                         Συνημμένα υποβάλλω:
                                     1. Ιατρική Γνωμάτευση
Εκδούσα αρχή:                        ............................................................
                                     ........................................................
Χρονολογία γέννησης:                 ............................................................
Δ/νση κατοικίας(οδός –αριθμ.):       2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή
                                     διαβατηρίου
Ταχυδρ. Κώδικας:
Νομός - Πόλη:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
σταθερό: ...............................................
κινητό:....................................................
Ηλεκτρονική δ/νση (e-mail):
ΘΕΜΑ: Χορήγηση Πιστοποιητικού
διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή                         ... αιτ.............
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την
κατηγορία των ατόμων με σοβαρές                               (υπογραφή)
παθήσεις.
Τόπος και ημερομηνία αίτησης

25/11/2018 Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5213/21-11-2018 η υπ’ αριθμ.
2421.1/84993/2018/15-11-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Καθορισμός των
προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων
κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων».
  Η Κ.Υ.Α. σε μορφή pdf

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%9A%CE%A5%CE%91_E%CE%B9%
CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF
%82_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82_%CE%9B.%CE%A3.-
%CE%95%CE%9B.%CE%91%CE%9A%CE%A4.pdf

25/11/2018 Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

Στο ΦΕΚ 5206/Β/20.11.2018 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με θέμα «Πλαίσιο
Οργάνωσης και Λειτουργίας του προγράμματος “Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη
Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.”».
Με την Υπουργική Απόφαση αυτή το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
προχώρησε στην  περιγραφή των δράσεων του Προγράμματος ανά Φορέα υλοποίησης, τον
καθορισμό της Δομής του Προγράμματος, καθώς και στην κατανομή των αρμοδιοτήτων των
στελεχών εκπαίδευσης, οργανισμών, επιτροπών και υπηρεσιών που εμπλέκονται για την
υλοποίησή του.
Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. – Υποστήριξη Σχολικών
Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 9 Επαγγελματικά Λύκεια κατά το σχολικό έτος
2017-2018, ενώ από το 2018-2019 γενικεύτηκε σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας (φάση
διεύρυνσης). Το πρόγραμμα αφορά μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και επιδιώκει να
στηρίξει τους μαθητές κατά τη μετάβασή τους στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στοχεύει στην
αναβάθμιση της ποιότητας του Επαγγελματικού Λυκείου  και στη βελτίωση της εικόνας του
στην κοινωνία και στους ίδιους τους μαθητές, μέσα από ένα σύνολο δράσεων.
Οι βασικές δράσεις του προγράμματος είναι:
1. Η εφαρμογή Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα των Νέων
Ελληνικών και των Μαθηματικών. Υλοποιείται με την ταυτόχρονη παρουσία δύο
εκπαιδευτικών στην τάξη και στοχεύει στη βελτίωση του γλωσσικού και αριθμητικού
γραμματισμού των μαθητών.
2. Η στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με Ψυχολόγους οι οποίοι θα στηρίξουν
ψυχοκοινωνικά τους μαθητές και θα οργανώσουν τη δικτύωση των σχολείων με
υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας της περιοχής.
3. Η υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (projects) τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα
με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που θα υλοποιεί το
σχολείο πάνω σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (πχ. πολιτισμό, επιστήμες,
τεχνολογία, επιχειρηματικότητα κ.α.) και θα παρουσιάζονται στο τέλος της χρονιάς με
εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλη την κοινωνία.
4. Ο εξοπλισμός των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιασκέψεων - τηλε-εκπαίδευσης,
ώστε να έχουν τη δυνατότητα της δικτύωσης μεταξύ τους, της καλύτερης
επικοινωνίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.
5. Η ενεργοποίηση και η προώθηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και
του Συμβούλιου Τάξης με στόχο τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ
μαθητών και συλλόγου διδασκόντων, την αντιμετώπιση συγκρούσεων, τη βελτίωση
του κλίματος στη σχολική κοινότητα, τον εντοπισμό των προβλημάτων που

αναστέλλουν τη μαθησιακή πρόοδο και την αυτό-βελτίωση του ίδιου του
εκπαιδευτικού.
Είναι σημαντικό επίσης ότι και μέσα από  αυτές τις δράσεις του προγράμματος,
ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες για «άνοιγμα» της σχολικής μονάδας στην τοπική κοινωνία
μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις και δημιουργικές συνεργασίες.
Τέλος, να αναφέρουμε ότι για το διδακτικό έτος 2018-2019 έχουν ήδη προσληφθεί 442
εκπαιδευτικοί (φιλόλογοι και μαθηματικοί) ως αναπληρωτές για την εφαρμογή της
Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας και 223 Ψυχολόγοι για την ψυχοκοινωνική στήριξη
των μαθητών/-τριών.

14/10/2018 ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ Γ ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ   Γ ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ, ΣΤΟ 2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ , ΣΧ.ΕΤΟΣ 2018-19

 

Α/Α

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ.

ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ.

ΗΛΙΚΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1

3147

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

15,1

2

2808

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

13,4

3

3638

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

11,4

4

2955

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

10,8

5

1798

2017

Ν. 4186/2013

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

12,6

6

5253

2016

Ν. 4186/2013

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

11,8

7

2696

2016

Ν. 4186/2013

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

11,1

Συνολικές επισκέψεις

Web Analytics Made Easy - StatCounter

Χρήστες τώρα

Αυτή τη στιγμή έχουμε 6 επισκέπτες 

Είσοδος χρήστηΗ γνώμη σας για τον ιστότοπό μας