banner1.jpg
Αρχική σελίδα Εγγραφές

Εγγραφές

Εγγραφές

Οι εγγραφές στο ΕΠΑ.Λ γίνονται:

? το Μάιο στο ιντερνετ στη διεύθυνση https://e-epal.minedu.gov.gr  με τους κωδικούς του taxis και ακολουθεί ολοκλήρωση της εγγραφής το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου στο σχολείο. Αφορά όλους τους μαθητές που ανανεώνουν την εγγραφή τους στην επόμενη τάξη και για τους αποφοίτους παλαιότερων ετών ΓΕ.Λ ή κάθε τυπου Επαγγελματικού Λυκείου και ΤΕΕ καθώς και απόφοιτους Γυμνασίων. 

? και στις αρχές Σεπτεμβρίου για τους αποφοίτους, ΓΕ.Λ ή ΕΠΑ.Λ, του τρεχοντος σχολικού έτους.

Στην Α΄τάξη εγγράφονται οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου ή άλλου ισότιμου τίτλου της αλλοδαπής χωρίς εξετάσεις.

Στη Β΄ταξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στην Β' τάξη του Επαγγελματικού ή Γενικού Λυκείου, καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου Α' ή Β΄ κύκλου Τ.Ε.Ε ή άλλου παλαιότερου τύπου Επαγγελματικού Λυκείου σε άλλον τομέα απο αυτόν της αποφοίτησής τους.

Στη Γ΄τάξη εγγράφονται οι προαγόμενοι στη Γ΄ τάξη του ΕΠΑ.Λ., καθώς και οι κάτοχοι πτυχίου Β΄κύκλου Τ.Ε.Ε. ή άλλου παλαιότερου τύπου Επαγγελματικού Λυκείου σε άλλη ειδικότητα του τομέα αποφοίτησής τους.

Τα δικαιολογητικά εγγραφής που πρέπει να προσκομιστούν στο σχολείο είναι:

1.       Απολυτήριος τίτλος

2.       Αστυνομική ταυτότητα ή πιστοποιητικό γέννησης του δήμου ή της κοινότητας στα μητρώα της οποίας είναι εγγεγραμμένος ο μαθητής ή η μαθήτρια

3.       Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα του μαθητή ή του ιδίου αν είναι ενήλικος, (παρέχεται από το ΕΠΑ.Λ) όπου δηλώνει:

? την κηδεμονία του μαθητή

? τον τομέα ή την ειδικότητα που επιθυμεί να παρακολουθήσει

? ότι δεν φοιτά σε άλλο σχολείο

4.       Τέσσερεις Φωτογραφίες

Νέα - Ανακοινώσεις

Μαθήματα 15 Οκτωβρίου

Την Παρασκευή 15/10/2021 το σχολείο δε θα λειτουργήσει λόγω της κακοκαιρίας με απόφαση του Δήμου Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων.

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση

Ηλεκτρονική εγγραφή επιτυχόντων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ξεκινά η εγγραφή των επιτυχόντων των Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021 στις Σχολές και τα Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, κατά το διάστημα από, Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021 έως και Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021 και ώρα 15:00.

Η εγγραφή των επιτυχόντων πραγματοποιείται στο ανωτέρω διάστημα υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ηλεκτρονικών Εγγραφών 2021.

Οι επιτυχόντες μπορούν να έχουν πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικές Εγγραφές 2021 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://eregister.it.minedu.gov.gr .

Για την είσοδό τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι υποψήφιοι εισάγουν τον 8ψηψιο κωδικό εξετάσεων υποψηφίου και τον ίδιο κωδικό πρόσβασης (password) που χρησιμοποίησαν για την εισαγωγή τους στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Μηχανογραφικού Δελτίου.

Η εφαρμογή θα βρίσκεται σε λειτουργία από σήμερα, Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου 2021, μετά τις 12:00 το μεσημέρι.

Για την πρόσβαση στην ηλεκτρονική εφαρμογή οι σχολικές μονάδες θα παρέχουν υποστήριξη στους επιτυχόντες, όσον αφορά στους κωδικούς πρόσβασης, ενώ παρέχεται και αναλυτικό εγχειρίδιο χρήσης για τη διευκόλυνσή τους, καθώς και συνοπτικές οδηγίες σε κάθε βήμα.

Η αίτηση εγγραφής των επιτυχόντων μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων ενέχει χαρακτήρα Υπεύθυνης Δήλωσης. Οι επιτυχόντες μετά την είσοδο τους στην εφαρμογή θα καλούνται να συμπληρώσουν τον προσωπικό τους Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), ο οποίος θα επιβεβαιώνεται μέσω διαλειτουργικότητας με το Εθνικό Μητρώο ΑΜΚΑ. Μεταξύ των υπόλοιπων στοιχείων που ο χρήστης καλείται να συμπληρώσει στην ηλεκτρονική αίτησης εγγραφής του, είναι ο αριθμός ΑΔΤ ή Διαβατηρίου, ο οποίος συνήθως εμφανίζεται προσυμπληρωμένος με την αντίστοιχη τιμή, που ο ίδιος χρήστης συμπλήρωσε στο Μηχανογραφικό Δελτίο του, διατηρώντας όμως τη δυνατότητα τροποποίησης.

Κατά τη διαδικασία της Ηλεκτρονικής Εγγραφής, οι επιτυχόντες είναι απαραίτητο να δηλώσουν τα στοιχεία επικοινωνίας τους, αριθμό κινητού τηλεφώνου και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα οποία επιβεβαιώνονται μέσω σχετικών μηχανισμών της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Επισημαίνεται ότι, η ορθότητα των στοιχείων επικοινωνίας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οι Γραμματείες των Σχολών/Τμημάτων θα έχουν τη δυνατότητα να τα χρησιμοποιήσουν σε περαιτέρω διαδικασίες. Επισημαίνεται, ότι για πρώτη φορά φέτος, παρέχεται η δυνατότητα αναίρεσης αίτησης εγγραφής που έχει καταχωρισθεί και έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Έτσι στην περίπτωση που κάποιος διαπιστώσει λανθασμένα στοιχεία στην αίτησή του κατόπιν της οριστικής υποβολής της, έχει τη δυνατότητα μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος να προχωρήσει σε αναίρεση της λανθασμένης αίτησης και την υποβολή νέας. Για τη διαδικασία της αναίρεσης ο χρήστης χρειάζεται να συμπληρώσει τον8ψηφιο κωδικό υποψηφίου και τον Αρ.Πρωτ. της προς κατάργηση αίτησης.

Για τις Στρατιωτικές Σχολές, τις Αστυνομικές Σχολές, τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας, τις Ακαδημίες του Εμπορικού Ναυτικού, τις Σχολές του Λιμενικού Σώματος-Ελληνικής Ακτοφυλακής και τις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, η προθεσμία και η διαδικασία εγγραφής των επιτυχόντων καθορίζεται και πραγματοποιείται από τα αρμόδια Υπουργεία.

Αγιασμός 2021

Τη Δευτέρα 13-06-2021 θα πραγματοποιηθεί στο σχολείο μας ο Αγιασμός στις 9:00.

Οι μαθητές μπορούν να προσέλθουν με τα λεωφορεία του ΚΤΕΛ έως της 8:30.

Για την είσοδο στο σχολείο είναι απαραίτητη η επίδειξη βεβαίωσης αρνητικού self-test ή βεβαίωσης εμβολιασμού ή νόσησης.

27/2/2021 Μαθήματα Δευτέρα 1/3/2021 έως 8/3/2021

Aπό Δευτέρα 1/3/2021 τo 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου θα είναι κλειστά μέχρι τις 8/3/2021 λόγω μέτρων πανδημίας.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση με το ίδιο Ωρολόγιο πρόγραμμα.

1η ώρα 8:00 έως 8:40

2η ώρα 8:50 έως 9:30

3η ώρα 9:40 έως 10:20

4η ώρα 10:30 έως 11:10

5η ώρα 11:20 έως 12:00

6η ώρα 12:10 έως 12:50

7η ώρα 13:00 έως 13:40

14/2/2021 Μαθήματα 15-16 Φεβρουαρίου

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης και των παιδικών σταθμών του Δήμου, την Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 λόγω των καιρικών προγνώσεων έντονων φαινομένων παγετού που θα επηρεάσουν τον Δήμο μας και ενόψει των νέων συνθηκών λειτουργίας των σχολείων (διδασκαλία με ανοικτά παράθυρα κ.λπ.).

 

Σύμφωνα με οδηγία, τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά με τηλεκπαίδευση.
1η ώρα : 8:00 - 8:40
2η ώρα : 8:50 - 9:30
3η ώρα : 9:40 - 10:20
4η ώρα : 10:30 - 11:10
5η ώρα : 11:20 - 12:00
6η ώρα : 12:10 - 12:50
7η ώρα : 13:00 - 13:40

Συνολικές επισκέψεις

Web Analytics Made Easy - StatCounter

Χρήστες τώρα

Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 επισκέπτες 

Είσοδος χρήστηΗ γνώμη σας για τον ιστότοπό μας