banner1.jpg

Αρχείο

Αρχική σελίδα Μαθητεία

Μαθητεία

Μαθητεία

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με στόχο να προσφέρει στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ μία εναλλακτική και ασφαλή διαδρομή εισόδου στην αγορά εργασίας, υλοποιεί το θεσμό του Μεταλυκειακού  Έτους - Τάξης Μαθητείας  που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας είναι προαιρετικό.

Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας,επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.  

Ο μαθητευόμενος συνδέεται με συμφωνητικό Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη.

 Η Μαθητεία  υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή.

Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα.

Η μαθητεία απευθύνεται σε ενήλικους με στόχο:

►   την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων

►    την ετοιμότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτής της μορφής μάθησης

Η μαθητεία διεξάγεται με βάση συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών έτσι ώστε

►    επιτυγχάνονται συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα

►    επιτυγχάνεται συνεργασία εκπαιδευτικής δομής - επιχείρησης

 ►    αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας τόσο στο σχολείο όσο και στο χώρο εργασίας.

Στη μαθητεία προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για:

  ομαλοποίηση της μετάβασης των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων από την εκπαίδευση ►   στο επάγγελμα και εξοικείωσή τους  με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων.

►   αφομοίωση επαγγελματικής κουλτούρας δέσμευσης των επιχειρήσεων στην εκπαίδευση των μαθητευομένων  

Για τη διευκόλυνση των μαθητευόμενων, των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος  και  των σχολείων στα οποία λειτουργούν τάξεις  Μαθητείας έχει δημιουργηθεί  πληροφοριακό σύστημα, , το οποίο θα καταστήσει εφικτή την εύκολη εύρεση και επιλογή θέσεων μαθητείας  για τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους.

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος  και της πύλης  mathiteia4u.gov.gr, γίνεται διαδικτυακά ηλεκτρονική καταχώρηση θέσεων Μαθητείας και αντίστοιχα ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι επιλέγουν ηλεκτρονικά θέσεις Μαθητείας. 

 

 

Πρόγραμμα μάθησης

Κατά την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας» εφαρμόζεται δυικό σύστημα εκπαίδευσης με συνολική διάρκεια του προγράμματος εννέα (9) μήνες και  περιλαμβάνει:

α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας

β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα.

Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και πριν την συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει  Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ.  

Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με το Ε.Κ.(Εργαστηριακό Κεντρο) όπου πραγματοποιούν τις εργαστηριακές τους ασκήσεις οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. και στο οποίο θα γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες).

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» πραγματοποιούνται:

A.      «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).

B.      «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας»,διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ΄ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες.

Προυποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα της μαθητείας έχουν

Όσοι έχουν Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή Απολυτήριο ΓΕΛ (του Ν. 4186/2013 και του Ν.3475/2006) και συγχρόνως έχουν πτυχίο ΕΠΑΛ (του Ν. 4186/2013 και του Ν.3475/2006) και βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης χωρίς ηλικιακό όριο

Βασικό βέβαια Να έχουν αποφοιτήσει από ειδικότητα που έχει γίνει προκήρυξη

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων παλαιότερων σχολικών ετών. Μεταξύ υποψηφίων που έχουν αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου ειδικότητας. 

Υποχρεώσεις Μαθητευόμενου

Οι μαθητευόμενοι που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» οφείλουν:

 •           Να παρακολουθούν το «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» στη Σχολική Μονάδα και παράλληλα, να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».

 •           Να συνυπογράψουν τη Σύμβαση Μαθητείας με την επιχείρηση.

 •     Να εκτελούν κάθε εργασία που του αναθέτει ο υπεύθυνος Εκπαιδευτικός (στη Σχολική Μονάδα) και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής (στην επιχείρηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Σπουδών στη Μαθητεία.

 •           Να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας εργασίας της επιχείρησης.

 •           Να τηρούν το ωράριο του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».

 •           Να έχουν  εμφάνιση συμβατή με το εργασιακό περιβάλλον και να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία της επιχείρησης.

 •           Να συνεργάζονται  αρμονικά με τα στελέχη της επιχείρησης.

 •           Να μην δημιουργούν προβλήματα σε πελάτες ή συνεργάτες της επιχείρησης

 •           Να ενημερώνουν έγκαιρα τους Υπευθύνους της Σχολικής Μονάδας σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία τους με την επιχείρηση.

 •           Να προσκομίζουν, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος και να συμπληρώνουν έγκαιρα όλα τα έντυπα Μαθητείας (παρουσιολόγια, ημερολόγιο μάθησης, μηνιαίο δελτίο απασχόλησης κλπ.) σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Εκπαιδευτικό.

 •           Με την ολοκλήρωση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας»  να συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης της μαθητείας.

 •           Να τηρούν τα όρια απουσιών. Το όριο απουσιών του Προγράμματος εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο σχολείο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών του Προγράμματος.

Υποχρεώσεις Εργοδότη

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν  που συμμετέχουν στην υλοποίηση της  «Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. οφείλουν να διασφαλίζουν τις παρακάτω αρχές:

►    Εφαρμογή των αρχών του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Μαθητεία.

►    Σύναψη  «Σύμβασης Μαθητείας» μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου η οποία συνυπογράφεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητεία σε εργασιακό χώρο.

►    Τήρηση  των όρων της Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement). Το Πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement) οφείλει να είναι συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδικότητας, να περιλαμβάνει  γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/ εργασίες και άλλα έργα (projects) και αποτελεί παράρτημα της σύμβασης Μαθητείας.

►    Ορισμό έμπειρου στελέχους ως «εκπαιδευτή στην επιχείρηση», ο οποίος αναλαμβάνει την  αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχείρηση, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα. Ο «εκπαιδευτής στην επιχείρηση» πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή της μαθητείας,

►    Ενημέρωση των μαθητευόμενων σχετικά με τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της επιχείρησης και  την ομαλή ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον με έμφαση σε  θέματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

►    Κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο της επιχείρησης στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

►     Τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.

►    Συνεργασία με τη Σχολική Μονάδα για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, και να αναθέτει στον εκπαιδευόμενο εργασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα αυτό.

►     Τήρηση όλων των μέσων (ηλεκτρονικών και εντύπων) παρακολούθησης της υλοποίησης της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης (παρουσιολόγια,  ημερολόγια μάθησης, έντυπα προόδου μαθητή κ.α.).

►    Καταχώρηση στο σύστημα Εργάνη του πίνακα Ε3.4 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις την έναρξη την Μαθητείας ή τη διακοπή αυτής  για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί.

►     Έλεγχος και συνυπογραφή του  Ημερολογίου Μάθησης, για την καταγραφή σε τακτική βάση των βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων που εκτελεί ο μαθητευόμενος κατά τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Το έντυπο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από τον μαθητή, σε συνεργασία ?ε τον εκπαιδευτή της επιχείρησης που τον επιβλέπει και υποβάλλεται μηνιαίως από το μαθητή στο ΕΠΑΛ. Με αυτό το έντυπο ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός της Σχολικής Μονάδας.

►    Έλεγχος και συνυπογραφή Μηνιαίου Δελτίου Απασχόλησης Μαθητή, το οποίο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από τον μαθητευόμενο και στο τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και αποστέλλεται στο ΕΠΑ.Λ προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος για την έγκριση καταβολής της επιδότησης του προγράμματος.

Ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση

Στους μαθητευόμενους που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη

Αποζημίωση

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων αποτελεί το 75% του κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλ 22,83€, ήτοι 17,12€ και για τους άνω των 25 ετών 26,18 ήτοι 19,64Ε.

Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το ΥΠΕΘ μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους.

Η επιδότηση για τους κάτω των 25 ετών είναι 11€ ανά ημέρα εργασίας και για τους άνω των 25 ετών 14€ ανά ημέρα εργασίας αντίστοιχα.

Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας και ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των 9,35€ ανά ημέρα εργασίας Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη

Ασφάλιση:

 • Οι μαθητευόμενοι από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995  καθώς  και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 (Α΄193).

Οι μαθητευόμενοι δηλαδή κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας & Μαθητείας στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί πρακτικά ασκούμενους μαθητές υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρήσουν το απογραφικό δελτίο κάθε Ασκούμενου μαθητή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις.  Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του ΕΠΑ.Λ. ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου. 


Παρουσίαση Μαθητείας

Νέα - Ανακοινώσεις

19/12/2018 ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓIA ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΘΕΜΑ: ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓIA ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ.

 

Με βάση το ΦΕΚ 681/6-3-2017 στο κεφάλαιο Α, άρθρο 2 παραγρ. 1 στο οποίο αναφέρεται ότι οι πολυήμερες εκδρομές γίνονται από 15 Οκτωβρίου έως 19 Δεκεμβρίου και από 1η Φεβρουαρίου έως 10 ημέρες πριν τη λήξη των μαθημάτων, γίνεται επαναπροκήρυξη της 3ημερης εκδρομής με αλλαγή στις ημερομηνίες όπως παρακάτω

Η τριήμερη θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 20-02-2019 έως την Παρασκευή 22/02/2019 . Προορισμός Πάτρα με 26 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Πρόγραμμα εκδρομής:

Τετάρτη 20-02-2019

09:00: Αναχώρηση από το 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου για Πάτρα.

12.00: Άφιξη στην Πάτρα με ενδιάμεση στάση στο Αίγιο (Παναγία Τρυπητή).

12.00-17.00: Τακτοποίηση στο χώρο του ξενοδοχείου, ξεκούραση.

17.00: Αναχώρηση για φαγητό.

Πέμπτη 21-02-2019

09:00: Αναχώρηση για την Αρχαία Ολυμπία.

11:00: Άφιξη στην Αρχαία Ολυμπία, ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο, ελεύθερος χρόνος.

16.00: Αναχώρηση από Αρχαία Ολυμπία για Πάτρα.

20.00: Έξοδος για φαγητό.

Παρασκευή 22-02-2019

09:00: Αναχώρηση για εργοστάσιο της Αχάϊα Κλάους, ξενάγηση.

12.00: Αναχώρηση για Αίγιο, στάση για μεσημεριανό.

18:00: Άφιξη στα Περιβολάκια στη Κόρινθο.

 

Καλούμε τα τουριστικά πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές, να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου το αργότερο μέχρι Πέμπτη 10/01/2019 στις 14:00μ.μ.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από:

1. Λεωφορείο για αποκλειστική χρήση των μαθητών - ανάγκες της εκδρομής καθ’ όλη τη διάρκειά της

2.Υπεύθυνη δήλωση των πρακτορείων ότι διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. Τα λεωφορεία πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, κ.λ.π.)

3.Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση, που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές για κάθε άτομο ξεχωριστά.

4. Τύπος καταλύματος: Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων με πλούσιο πρωινό. Απόσταση από το κέντρο της πόλης πολύ μικρή.

5. Συνολικό κόστος εκδρομής (για λεωφορείο και δωμάτια), καθώς και ξεχωριστά το κόστος ανά μαθητή /τρια σε ξενοδοχείο με πρωινό με Φ.Π.Α.

6. Υποχρέωση για την έκδοση τιμολογίου το οποίο θα παραδοθεί στον υπεύθυνο της εκδρομής για να εξοφληθεί το συμφωνηθέν ποσό.

 

Επισημαίνουμε επίσης ότι:

α) Στις τιμές των προσφορών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενοι φόροι,

β)Το πρακτορείο που θα επιλεγεί, θα εισπράξει:

β1) το 10% του συνολικού ποσού της εκδρομής με την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί όταν εγκριθεί η εκδρομή από τον Περιφερειακή Διεύθυνση

β2) το 60% με την αναχώρηση και

β3) το 30% μετά την επιστροφή στην Κόρινθο με την επίδοση του τιμολογίου.

γ)Το τουριστικό πρακτορείο, του οποίου η προσφορά θα εγκριθεί τελικά από το σχολείο, θα πρέπει να στείλει το λεωφορείο στον χώρο του σχολείου για έλεγχο από την Τροχαία, στις 08:15 π.μ. την Τετάρτη 20/02/2019.

Για την επιλογή της προσφοράς θα συνυπολογιστούν τα στοιχεία για το τουριστικό γραφείο που σχετίζονται με την αξιοπιστία και την εν γένει συμπεριφορά των υπαλλήλων του σε σχέση με το σχολείο μας αλλά και με άλλα σχολεία κατά το παρελθόν.

Αν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω, αναλυτικά, θα θεωρείται άκυρη.

Για κάθε διευκρίνιση απευθυνθείτε στον αρχηγό της εκδρομής κ. Πιτσούνη Ιωάννη στο τηλέφωνο του σχολείου

Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρή αιτία το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την μετακίνηση, χωρίς αποζημίωση στο τουριστικό γραφείο.

Η Διευθύντρια

 

Ιωαννίδου Ελένη

 

 

19/12/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
   ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-
   ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»
   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
       1. του Ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
           Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και τωνεκπαιδευτικών, επιμόρφωση των
           εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α ́24),όπως ισχύει,
       2. της υπ’αριθμ.Φ11/97153/Δ4 /13-06-2018 (Β ́2230)Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και
           Θρησκευμάτων «Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του
           Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»,
       3. της υπ’ αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-2-2018 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας
           και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
       4. της υπ’ αριθμ. Φ9/111628/Δ4/03-07-2018 (Β ́2726)Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
           Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους -
           τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει,
       5. της υπ’ αριθμ. αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19-09-2018 (Β ́4191) Κοινής ΥπουργικήςΑπόφασης των Υπουργών
           Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
           - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Υγείας, με θέμα «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας
           αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
       6. της υπ’ αρ. 26385 (B’491) ΚΥΑ «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
       7. της με αρ. πρωτ. 9606/21-3-2017 Απόφασης «Ένταξης της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με
           κωδικό ΟΠΣ 5005892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
           και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»», καθώς και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της ανωτέρω Πράξης και
           των Υποέργων αυτής όπως τροποποιείται και ισχύει,
       8. του λοιπού θεσμικού πλαισίου που αφορά σε θέματα του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και
           έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
           (https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias).
                                                                     ΑΔΑ: 6ΠΓΣ4653ΠΣ-Δ6Π
               Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
                                            Πελοποννήσου
Καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α’ και Β’ Φάσης του
Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας τους παρακάτω:
Α)τους απόφοιτους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της Α’ φάσης και
των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας, έχουν λάβει τη Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους –
Τάξης Μαθητείας και δεν έχουν παρακολουθήσει το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α’
Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείαςσε μία από τις
παρακάτω ειδικότητες:
    1.  «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»,
    2.  «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»,
    3.  «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»,
    4.  «Τεχνικός Οχημάτων»,
    5.  «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»,
    6.  «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»,
    7.  «Βοηθός Νοσηλευτή»,
    8.  «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας),
    9.  «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας),
    10. «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας)
Β) τους απόφοιτους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της Β’ φάσης και
έχουν λάβει τη Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας σε μία από τις
παρακάτω ειδικότητες:
    1.  «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών»
    2.  «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»
    3.  «Γραφικών Τεχνών»
    4.  «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων,            Δικτύων    και
        Τηλεπικοινωνιών»
    5.  «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού»
    6.  «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων»
    7.  «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»
    8.  «Αισθητικής Τέχνης»
    9.  «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή»
    10. «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»,
    11. «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»,
    12. «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»,
    13. «Τεχνικός Οχημάτων»,
    14. «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»,
    15. «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»,
    16. «Βοηθός Νοσηλευτή»
                                                                     ΑΔΑ: 6ΠΓΣ4653ΠΣ-Δ6Π
Β)τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν ή διδάσκουν στις παραπάνω ειδικότητες στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη
Μαθητείας» στις Πιλοτικές Τάξεις Μαθητείας ή στην Α ́ φάση ή στη Β ́ φάση υλοποίησης και επιθυμούν να
απασχοληθούν ως επιμορφωτές.
Τα Προπαρασκευαστικά Προγράμματα Πιστοποίησης            συνολικής διάρκειας 35 ωρών έκαστο, θα
πραγματοποιηθούν σε επτά εργάσιμες ημέρες από 17 Ιανουαρίου 2019 έως 25 Ιανουαρίου 2019 και 5 ώρες
κάθε ημέρα σε απογευματινό ωράριο στα Ε.Κ. ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. με κριτήριο την εμπειρία
των σχολικών μονάδων στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», την ετοιμότητα των
εργαστηρίων, τις αιτήσεις των συμμετεχόντων αποφοίτων καθώς και τις αιτήσεις των επιμορφωτών
εκπαιδευτικών.
                          Προθεσμία υποβολής αιτήσεωνσυμμετοχής αποφοίτων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την 17 Δεκεμβρίου 2018 έως την 8 Ιανουαρίου
2019.
                         Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων
Η αίτηση (συνημμένο 1) και αντίγραφο της Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης
Μαθητείας υποβάλλονται:
α) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ mail@pdepelop.gr
β) με fax στo τηλέφωνο 2710230118 της Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
Σημειώνεται ότι:
   κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας
    έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής στην Π.Δ.Ε. της επιλογής του
   η συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης είναι προαιρετική και δεν αποτελεί
    προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης πτυχίου
    Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον
    ΕΟΠΠΕΠ
   οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας μπορούν να εγγραφούν και
    παρακολουθήσουν μόνο μία φορά το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης
   κατά τη διάρκεια του προγράμματος η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και με την ολοκλήρωσή του
    δεν εκδίδεται βεβαίωση συμμετοχής.
                       Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων επιμορφωτών εκπαιδευτικών
Οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την 17 Δεκεμβρίου 2018
έως την 8 Ιανουαρίου 2019.
                                                                       ΑΔΑ: 6ΠΓΣ4653ΠΣ-Δ6Π
                       Διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών - επιμορφωτών
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί – επιμορφωτές υποβάλλουν μαζί με την αίτηση (συνημμένο 2), βεβαίωση
προϋπηρεσίας και αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων με τον ορισμό των αναθέσεων στην Α’, Β’
ή Γ’ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. ή στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας.
Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων για το ίδιο τμήμα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης
προηγούνται μεταξύ αυτών οι αρχαιότεροι στην ειδικότητα εκπαιδευτικοί.
Γίνονται δεκτές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας βασισμένες στο πληροφοριακό σύστημα myschool, θεωρημένες
από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκουν.
Η αίτηση (συνημμένο 2), η βεβαίωση προϋπηρεσίας και το αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων
υποβάλλονται:
α) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου mail@pdepelop.gr ή
β) με fax στo τηλέφωνο 2710230118 της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής, με βάση τις αιτήσεις των αποφοίτων και των εκπαιδευτικών-επιμορφωτών,
εγκρίνει τη λειτουργία των τμημάτων και καθορίζει τον επιμορφωτή, τον επόπτη, το χώρο διεξαγωγής και την
ημερομηνία έναρξης του τμήματος του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης. Η σχετική
απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2019.
Σημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός - επιμορφωτής έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας
αίτησης συμμετοχής.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου στο
τηλέφωνο 2710230237.
.
                                                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                               ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
                                                    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
                                                               ΑΔΑ: 6ΠΓΣ4653ΠΣ-Δ6Π
        ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
   (ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
                              ΚΑΙ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)
    ΕΠΩΝΥΜΟ
    ΟΝΟΜΑ
    ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
    ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
    ΚΑΤΟΧΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ                         ΝΑΙ  ΟΧΙ 
    ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
    ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
                                ΠΟΛΗ
    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ          ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ
                                ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ
                                ΚΩΔΙΚΑΣ
    ΤΗΛΕΦΩΝΟ
    e-mail
    ΕΠΑ.Λ.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ
    ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ
    ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
    ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  Α’ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  Β’ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
    ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ                                                    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
    ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ                   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
    ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
                                                                        Ημερομηνία............
                                       Ο/Η αιτών/αιτούσα
                                  (Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)
                                                                ΑΔΑ: 6ΠΓΣ4653ΠΣ-Δ6Π
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
       (ΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
                             ΚΑΙ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)
   ΕΠΩΝΥΜΟ
   ΟΝΟΜΑ
   ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
   ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
   ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
   ΔΙΔΑΞΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ     Α’ ΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
   ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗ(Ν)        Β’ ΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
                                                      ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
   ΔΙΔΑΞΑ ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ. / Ε.Κ.
   ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
   ΤΗΛΕΦΩΝΟ
   e-mail
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                          ΝΑΙ  ΟΧΙ 
   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ                     ΝΑΙ  ΟΧΙ 
   ΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΕΠΑ.Λ. / Ε.Κ.
                                                                         Ημερομηνία............
                                      Ο/Η αιτών/αιτούσα
                                 (Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

2/12/2018 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓIA ΠΟΛΥΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ.

Το σχολείο μας προγραμματίζει τριήμερη εκπαιδευτική εκδρομή στην Πάτρα, σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 33120/ΓΔ4 (ΦΕΚ 681/6-3-2017) υπουργική απόφαση με θέμα: « Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας» από την Τετάρτη 16-01-2019 έως την Παρασκευή 18-01-2019

με 26 μαθητές και 3 συνοδούς καθηγητές σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Πρόγραμμα εκδρομής:

Τετάρτη 16-01-2019

09:00: Αναχώρηση από το 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου για Πάτρα.

12.00: Άφιξη στην Πάτρα με ενδιάμεση στάση στο Αίγιο (Παναγία Τρυπητή).

12.00-17.00: Τακτοποίηση στο χώρο του ξενοδοχείου, ξεκούραση.

17.00: Αναχώρηση για φαγητό.

Πέμπτη 17-01-2019

09:00: Αναχώρηση για την Αρχαία Ολυμπία.

11:00: Άφιξη στην Αρχαία Ολυμπία, ξενάγηση στον αρχαιολογικό χώρο και στο μουσείο, ελεύθερος χρόνος.

16.00: Αναχώρηση από Αρχαία Ολυμπία για Πάτρα.

20.00: Έξοδος για φαγητό.

Παρασκευή 18-01-2019

09:00: Αναχώρηση για εργοστάσιο της Αχάϊα Κλάους, ξενάγηση.

12.00: Αναχώρηση για Αίγιο, στάση για μεσημεριανό.

18:00: Άφιξη στα Περιβολάκια στη Κόρινθο.

 

Καλούμε τα τουριστικά πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές, να καταθέσουν τις σφραγισμένες προσφορές τους στο γραφείο της Διευθύντριας του 2ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου το αργότερο μέχρι Δευτέρα 10/12/2018.

Οι σφραγισμένες προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται από:

1. Λεωφορείο για αποκλειστική χρήση των μαθητών - ανάγκες της εκδρομής καθ’ όλη τη διάρκειά της

2.Υπεύθυνη δήλωση των πρακτορείων ότι διαθέτουν το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο να βρίσκεται σε ισχύ. Τα λεωφορεία πρέπει να πληρούν όλες τις προϋποθέσεις του νόμου (έλεγχος ΚΤΕΟ, άδεια, πιστοποιητικό τελευταίου τεχνικού ελέγχου, κ.λ.π.)

3.Υποχρεωτική Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή, η οποία να βρίσκεται σε ισχύ σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και πρόσθετη ταξιδιωτική ασφάλιση, που να καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας για τους μαθητές και τους συνοδούς καθηγητές για κάθε άτομο ξεχωριστά.

4. Τύπος καταλύματος: Ξενοδοχείο 3 ή 4 αστέρων με πλούσιο πρωινό. Απόσταση από το κέντρο της πόλης πολύ μικρή.

5. Συνολικό κόστος εκδρομής (για λεωφορείο και δωμάτια), καθώς και ξεχωριστά το κόστος ανά μαθητή /τρια σε ξενοδοχείο με πρωινό με Φ.Π.Α.

6. Υποχρέωση για την έκδοση τιμολογίου το οποίο θα παραδοθεί στον υπεύθυνο της εκδρομής για να εξοφληθεί το συμφωνηθέν ποσό.

 

Επισημαίνουμε επίσης ότι:

α) Στις τιμές των προσφορών θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται οι προβλεπόμενοι φόροι,

β)Το πρακτορείο που θα επιλεγεί, θα εισπράξει:

β1) το 10% του συνολικού ποσού της εκδρομής με την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία θα πραγματοποιηθεί όταν εγκριθεί η εκδρομή από τον Περιφερειακή Διεύθυνση

β2) το 60% με την αναχώρηση και

β3) το 30% μετά την επιστροφή στην Κόρινθο με την επίδοση του τιμολογίου.

γ)Το τουριστικό πρακτορείο, του οποίου η προσφορά θα εγκριθεί τελικά από το σχολείο, θα πρέπει να στείλει το λεωφορείο στον χώρο του σχολείου για έλεγχο από την Τροχαία, στις 08:15 π.μ. την Τετάρτη 16/01/2019.

Για την επιλογή της προσφοράς θα συνυπολογιστούν τα στοιχεία για το τουριστικό γραφείο που σχετίζονται με την αξιοπιστία και την εν γένει συμπεριφορά των υπαλλήλων του σε σχέση με το σχολείο μας αλλά και με άλλα σχολεία κατά το παρελθόν.

Αν η προσφορά δεν αναφέρεται στα παραπάνω, αναλυτικά, θα θεωρείται άκυρη.

Για κάθε διευκρίνιση απευθυνθείτε στον αρχηγό της εκδρομής κ. Πιτσούνη Ιωάννη στο τηλέφωνο του σχολείου

Σε περίπτωση που προκύψει σοβαρή αιτία το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει την μετακίνηση, χωρίς αποζημίωση στο τουριστικό γραφείο.

 

25/11/2018 Εισαγωγη με πανελληνιες ατομα με παθήσεις

Digitally signed by
                                                                                          ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
                                                    INFORMATICS INFORMATICS
                                                    DEVELOPMEN  DEVELOPMENT AGENCY
                                                                Date: 2018.11.19 14:53:51
                                                    T AGENCY    EET
                                                                Reason:
                                                                Location: Athens
                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
       ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
                                 -----
           ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ,             Βαθμός Ασφαλείας:
     ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ             Να διατηρηθεί μέχρι:
                                 -----                          Βαθμός Προτεραιότητας:
            ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΩΝ                                           ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
                             ΤΜΗΜΑ Β’
                                                                Μαρούσι, 19 - 11 -2018
                                                                Αρ. Πρωτοκόλλου: Φ.152/ 198227 /Α5
 Ταχ. Δ/νση      : Ανδρέα Παπανδρέου 37
 Τ.Κ. – Πόλη    : 15180 – Μαρούσι                               ΠΡΟΣ:
 Ιστοσελίδα     : http://www.minedu.gov.gr                      1. Περιφερειακούς Δ/ντές Εκπ/σης
 Πληροφορίες    : Ε. Πλατάνα, Δ. Παπαδόπουλος                   2. Δ/νσεις Δ.Ε.
                   Χ. Δημοπούλου.                               3. Γενικά και Επαγγελματικά Λύκεια
 Τηλέφωνο       : 2103442693, 2103442099                            (μέσω των Διευθύνσεων Δ.Ε.)
                  2103442074.                                   4. ΚΕΣΥΠ (μέσω των Δ/νσεων Δ.Ε.)
 FAX            : 2103442098
                                                                ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
                                                                1. Υπουργείο Υγείας
                                                                    Δ/νση Γραμματείας ΚΕΣΥ
                                                                    Μακεδονίας 8, Τ.Κ. 10433, Αθήνα
                                                                2. Συνημμένος πίνακας Νοσοκομείων
                                                                3. ΕΑΠ
                                                                4. ΑΣΚΤ Αθήνας – Τμήμα Εικαστικών Τεχνών
                                                                5. ΑΠΘ – Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμ. Τεχνών
                                                                6. Παν/μιο Δυτ/κής Μακεδονίας
                                                                    Τμήμα Εικαστικών & Εφαρμ. Τεχνών
         ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις το
 ακαδημαϊκό έτος 2019-20»
         Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, ατόμων που
πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας, σύμφωνα
με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου
39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), με το
άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Ν.4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α ́)
καθώς και το άρθρο 108 του Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α ́), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές
Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία,
προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.
         Συνεπώς, παρακαλούνται οι Διευθυντές όλων των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ να ενημερώσουν άμεσα τους
υποψηφίους που επιθυμούν να εισαχθούν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ανωτέρω ειδική κατηγορία το
ακαδημαϊκό έτος 2019-20, ότι ο χρόνος υποβολής των σχετικών δικαιολογητικών στα εν λόγω Νοσοκομεία
είναι από Τρίτη 20 Νοεμβρίου έως και Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018. Η παρούσα εγκύκλιος θα πρέπει να
αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων, να γίνει αναλυτική ενημέρωση σε κάθε Τμήμα χωριστά από τον Δ/ντή
του Λυκείου ή τον υπεύθυνο Καθηγητή Τμήματος και οι μαθητές της τελευταίας τάξης του Λυκείου να
υπογράψουν σε ονομαστική κατάσταση ότι έλαβαν γνώση.
         Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 της με αριθ. Φ.151/17897/Β6 (ΦΕΚ
358/τ.Β’/14-02-2014) (ΑΔΑ: ΒΙΕΒ9-ΕΜΧ) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, όπως ισχύει:
«Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με
συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου
1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) Αίτηση
                                                                          ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή
Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή
Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή
Αναπληρωτή Καθηγητή και
γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.»
       Επισημαίνεται ότι, αποκλειστικά και μόνο για τους πάσχοντες από τις παρακάτω παθήσεις:
       α) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 02)
       β) από συγγενείς αιμολυτικές αναιμίες που υποβάλλονται σε μεταγγίσεις ή έχουν σοβαρές κλινικές
εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία 67% και άνω (μεσογειακή αναιμία, δρεπανοκυτταρική αναιμία,
μικροδρεπανοκυτταρική αναιμία, πολυμεταγγιζόμενοι πάσχοντες από μεσογειακή αναιμία, συγγενής
αιμολυτική αναιμία λόγω έλλειψης πυρουβικής κινάσης, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN), (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ:
κωδ. 05)
       γ) με κινητικά προβλήματα προσδίδοντα αναπηρία τουλάχιστον 67%, (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 27)
       δ) από διάφορα σπάνια συγγενή, κληρονομικά ή επίκτητα σύνδρομα-νοσήματα όταν εκφράζονται με
σοβαρές κλινικές εκδηλώσεις που προσδίδουν αναπηρία τουλάχιστον 80% εξεταζόμενοι κατά περίπτωση
(ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 57),
       ε) από σοβαρό κληρονομικό αγγειοοίδημα εργαστηριακά επιβεβαιωμένο με αναπηρία τουλάχιστον
67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 62)
       στ) από καλοήθη όγκο γέφυρας εγκέφαλου με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ. ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 63)
       ζ) από ρήξη ανευρύσματος με αιμορραγία και υδροκέφαλο με αναπηρία τουλάχιστον 67% (ΣΥΝ.
ΠΙΝΑΚΑΣ: κωδ. 64)
       απαιτείται να καταθέσουν στις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων μαζί με τα ανωτέρω
δικαιολογητικά και Πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας (εγκύκλιός μας με αρ. πρωτ. Φ.251/191642/Α5/9-11-
2018 (ΑΔΑ: 7ΔΒΗ4653ΠΣ-ΒΚ5) αναφορικά με την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕ.Π.Α.) που να έχει μόνιμη
ισχύ ή άλλως να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης στην Ειδική Επταμελή Επιτροπή προκειμένου να
εκδοθεί το Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης από την εν λόγω Επιτροπή.
       Όσοι από τους υποψήφιους των ανωτέρω περιπτώσεων α) έως και ζ) έχουν ήδη υποβάλει αίτηση προς
τα ΚΕ.Π.Α. για έκδοση πιστοποιητικού ποσοστού αναπηρίας, αλλά δεν το έχουν αποκτήσει ακόμα, θα
υποβάλουν προς τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων εμπρόθεσμη αίτηση με τα υπόλοιπα
δικαιολογητικά. Ταυτόχρονα, αντί για το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας καταθέτουν Υπεύθυνη Δήλωση
του Ν.1599/86, στην οποία θα αναφέρουν ότι έχουν υποβάλει αίτηση προς τα ΚΕ.Π.Α. (σημειώνοντας τον
αριθμό πρωτοκόλλου της αίτησής τους) και ότι θα προσκομίσουν το πιστοποιητικό ποσοστού αναπηρίας,
αμέσως μόλις το αποκτήσουν και πριν την ολοκλήρωση της διαδικασίας εισαγωγής στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση.
       Δεδομένου ότι μετά την ψήφιση των Ν. 4452/2017 (ΦΕΚ 17/τ.Α ́) και Ν.4547/2018 (ΦΕΚ 102/τ.Α ́), και
την έκδοση της ΚΥΑ με αριθ. Φ. 153/104779/Α5/25-6-2018 (ΦΕΚ 241/τ.Β’/25-6-2018) έχει υπάρξει νέα
κωδικοποίηση παθήσεων, εφιστούμε την προσοχή των υποψηφίων στα εξής:
       Πιστοποιητικά Διαπίστωσης Πάθησης που έχουν ήδη εκδοθεί από τις Επταμελείς Επιτροπές των
Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ πριν από τις 10 Νοεμβρίου 2017 και προκειμένου για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια
Εκπαίδευση το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής, πρέπει να επικαιροποιηθούν με βάση τον ανωτέρω
ΠΙΝΑΚΑ ΠΑΘΗΣΕΩΝ. Για το σκοπό αυτό, υποψήφιοι που έχουν αποκτήσει Πιστοποιητικό Διαπίστωσης
Πάθησης από Ειδική Επταμελή Επιτροπή των συγκεκριμένων Νοσοκομείων ή το ΚΕΣΥ για εισαγωγή στην
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση έως και το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, εφόσον επιθυμούν να είναι υποψήφιοι για
εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την ειδική κατηγορία των πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για
το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και εφεξής και εφόσον πάσχουν από κάποια από τις παθήσεις που
αναφέρονται στον ανωτέρω ΠΙΝΑΚΑ, πρέπει να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα προβλεπόμενα
δικαιολογητικά σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων, προκειμένου να εκδοθεί νέο
Πιστοποιητικό Διαπίστωσης Πάθησης βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας.
                                                                           ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
        Πιστοποιητικά που εκδόθηκαν από Ειδική Επταμελή Επιτροπή των συγκεκριμένων Νοσοκομείων ή το
ΚΕΣΥ μετά τις 10 Νοεμβρίου 2017, γίνονται δεκτά για την εισαγωγή πασχόντων από σοβαρές παθήσεις για το
ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.,
        Υποψήφιοι των οποίων η αίτηση πιθανόν απορριφθεί από Επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου, είτε λόγω
του εκπρόθεσμου της αίτησής τους είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, την
οποία καταθέτουν προς την Επταμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου από την οποία απορρίφθηκαν. Οι ενστάσεις
με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τη Γραμματέα της Επταμελούς Επιτροπής στο Κεντρικό Συμβούλιο
Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων
που συγκροτείται κάθε χρόνο με Κοινή Υπουργική Απόφαση.
                                                                      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
                                                                        ΗΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ
         CHRISTINA PATROU
               2018.11.19 12:21:17
         CHRISTINA PATROU
          CN=CHRISTINA PATROU
          C=GR
          O=Hellenic Public Administration Certification Services
          E=cpatrou@minedu.gov.gr
         Public key:
          RSA/1024 bits
Συνημμένα:
1. Πίνακας παθήσεων
2. Πίνακας με τις Επταμελείς Επιτροπές των 14 Νοσοκομείων
3. Έντυπο αίτησης
Εσωτερική διανομή:
      1. Γραφείο κ. Υπουργού
      2. Γραφείο κ. Γενικού Γραμματέα
      3. Γενική Δ/νση Σπουδών Πρ/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης
      4. Γενική Δ/νση Στρ/κού Σχ/σμού, Προγρ/σμού και Ηλ/κής Διακ/σης
      5. Δ/νση Θρησκευτικής Εκπαίδευσης
      6. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπ/σης
      7. Δ/νση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
      8. Δ/νση Οργανωτικής & Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης
      9. Δ/νση Εξετάσεων & Πιστοποιήσεων - Τμήμα Β’
      10. ΓΕΠΟ
                                                                ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
                                   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΚΩΔΙΚΟΙ                                       ΠΑΘΗΣΕΙΣ
01      ΤΥΦΛΟΙ
02      ΜΕ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΟΠΤΙΚΗ ΟΞΥΤΗΤΑ (ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 80%)
03      ΚΩΦΟΙ
04      ΚΩΦΑΛΑΛΟΙ
        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΙΜΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΙΣ  ́Η ΕΧΟΥΝ
        ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% ΚΑΙ ΑΝΩ (ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ,
05      ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΜΙΚΡΟΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΠΟΛΥΜΕΤΑΓΓΙΖΟΜΕΝΟΙ
        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ, ΣΥΓΓΕΝΗΣ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ ΛΟΓΩ ΕΛΛΕΙΨΗΣ
        ΠΥΡΟΥΒΙΚΗΣ ΚΙΝΑΣΗΣ, ΑΝΑΙMIA DIAMOND BLACKFAN)
        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΙΑ ΜΕ ΜΟΝΙΜΗ ΤΕΧΝΗΤΗ ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗ ΤΟΥ
06      ΕΓΚΕΦΑΛΟΝΩΤΙΑΙΟΥ ΥΓΡΟΥ (SHUNT), ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΜΑΡΤΙΕΣ, ΟΠΩΣ
        ΑΡΑΧΝΟΕΙΔΗΣ ΚΥΣΤΗ ΜΕ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ ΕΠΙΛΗΠΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ
07      ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΜΥΪΚΗ ΔΥΣΤΡΟΦΙΑ DUCHENNE
08      ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΑΓΓΕΙΑΚΗ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟΥ ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ
        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ (ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΝΟΣΗΣΕΙ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ Ή ΝΟΣΟΥΝ)ΑΠΟ ΚΑΚΟΗΘΕΙΣ ΝΕΟΠΛΑΣΙΕΣ
09
        (ΛΕΥΧΑΙΜΙΕΣ, ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ, ΣΥΜΠΑΓΕΙΣ ΟΓΚΟΥΣ)
10      ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΤΟΥ BUND CHIARI
11      ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ ΤΟΥ FABRY
12      ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΙΝΟΚΥΣΤΙΚΗ ΝΟΣΟ (ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ, ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ)
13      ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗ ΚΑΤΑ ΠΛΑΚΑΣ
        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΑΡΙΑ ΜΥΑΣΘΕΝΕΙΑ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΜΕΝΗ ΜΕ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
14
        ΑΓΩΓΗ
15      ΝΕΦΡΟΠΑΘΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗ  ́Η ΠΕΡΙΤΟΝΑΪΚΗ ΚΑΘΑΡΣΗ
        ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΙΚΗ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ − ΑΙΜΟΡΡΟΦΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ ΣΕ
16
        ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΗΞΕΩΣ
17      ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ
18      ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΧΙΤΩΝΟΣ
19      ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΚΑΡΔΙΑΣ
                                                          ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
20 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΗΠΑΤΟΣ
21 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ
22 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΝΕΦΡΟΥ
23 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΠΑΓΚΡΕΑΤΟΣ
24 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΛΕΠΤΟΥ ΕΝΤΕΡΟΥ
25 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΝΣΟΥΛΙΝΟΕΞΑΡΤΩΜΕΝΟ ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΑΒΗΤΗ ΤΥΠΟΥ 1
26 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ EVANS
27 ΜΕ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΔΙΔΟΝΤΑ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
28 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΦΑΙΝΥΛΚΕΤΟΝΟΥΡΙΑ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΓΓΕΝΗ ΘΡΟΜΒΟΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΑΝΤΙΠΗΚΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
29
   ΔΙΑ ΒΙΟΥ
30 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΡΡΥΘΜΟΓΟΝΟ ΔΥΣΠΛΑΣΙΑ ΔΕΞΙΑΣ ΚΟΙΛΙΑΣ ΜΕ ΕΜΦΥΤΕΥΜΕΝΟ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
31 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ GAUCHER
32 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΠΛΟΚΕΣ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΗΘΕΙΣΕΣ Ή ΜΗ
33 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΥΠΕΡΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΜΥΟΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΑ
34 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΑΡΤΗΡΙΑΚΗ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΕΙΣΑ ΜΕ ΔΕΞΙΟ ΚΑΘΕΤΗΡΙΑΣΜΟ
35 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΗ ΠΝΕΥΜΟΝΙΚΗ ΙΝΩΣΗ ΟΠΟΙΑΣΔΗΠΟΤΕ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
36 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΚΟΙΛΙΑΚΗ ΤΑΧΥΚΑΡΔΙΑ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΑΠΙΝΙΔΩΤΗ
37 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΓΛΥΚΟΓΟΝΙΑΣΕΙΣ
38 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΙΡΡΩΣΗ ΗΠΑΤΟΣ ΜΕ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ
39 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΥΛΑΙΑ ΥΠΕΡΤΑΣΗ ΛΟΓΩ ΥΠΟΠΛΑΣΙΑΣ ΠΥΛΑΙΑΣ ΦΛΕΒΑΣ
40 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ TOY CROHN ΜΕ ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ
41 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΣΟ WILSON
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΝΕΥΡΙΝΩΜΑΤΩΣΗΣ (RECKLINGHAUSEN) ΜΕ
42
   ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
43 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΠΟΛΛΑΠΛΟΥΝ ΜΥΕΛΩΜΑ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΑΡΚΟΕΙΔΩΣΗ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ
44 ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ,
   ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ Η ΚΑΙ ΚΝΣ
                                                           ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ
45 ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ
   ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
46 ΥΠΟΒΛΗΘΕΝΤΕΣ ΣΕ ΛΑΡΥΓΓΕΚΤΟΜΗ ΟΛΙΚΗ
47 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΝΙΟΦΑΡΥΓΓΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΟ ΕΡΥΘΗΜΑΤΩΔΗ ΛΥΚΟ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ
   ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ
48
   ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ
   ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΒΟΛΗΣ ΝΕΦΡΩΝ  ́Η/ΚΑΙ ΚΝΣ  ́Η/ΚΑΙ ΟΡΟΓΟΝΩΝ ΥΜΕΝΩΝ  ́Η/ΚΑΙ ΑΙΜΑΤΟΣ
49 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΛΗΡΟΔΕΡΜΙΑ ΜΕ ΔΙΑΧΥΤΗ ΔΕΡΜΑΤΙΚΗ ΠΡΟΣΒΟΛΗ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Ή
50 ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ
   ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ,ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΘΗΣΗ, ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
   ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΕΛΚΩΔΗ ΚΟΛΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΣΕ ΟΛΙΚΗ ΠΡΩΚΤΟΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΚΑΙ
51 ΜΟΝΙΜΗ ΕΙΛΕΟΣΤΟΜΙΑ  ́Η ΥΦΟΛΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΕΙΛΕΟΠΡΩΚΤΙΚΗ ΑΝΑΣΤΟΜΩΣΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ  ́Η
   ΜΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΙΛΕΕΙΚΗΣ ΝΕΟΛΗΚΥΘΟΥ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΑΙΜΟΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΙΜΙΑ Ή ΑΥΤΟΑΝΟΣΗ ΘΡΟΜΒΟΠΕΝΙΑ ΠΟΥ
52
   ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
53 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPEL FEIL
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΕΑΝΙΚΗ ΙΔΙΟΠΑΘΗ ΑΡΘΡΙΤΙΔΑ ΜΕ ΣΥΝΕΧΗ ΕΝΕΡΓΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ 14
54
   ΕΤΩΝ ΠΑΡΑ ΤΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ ΕΠΙΚΤΗΤΗΣ ΑΝΟΣΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑΣ (AIDS)ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ
55
   ΘΕΡΑΠΕΙΑ Ή ΔΙΑΓΝΩΣΘΕΝΤΕΣ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟ ΤΟΥ HIV ΥΠΟ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΝΥΚΤΕΡΙΝΗ ΠΑΡΟΞΥΣΜΙΚΗ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΝΟΥΡΙΑ ΜΕ ΑΝΑΓΚΗ ΤΑΚΤΙΚΩΝ
56
   ΜΕΤΑΓΓΙΣΕΩΝ ΣΕ ΧΡΟΝΙΑ ΒΑΣΗ
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΠΑΝΙΑ ΣΥΓΓΕΝΗ, ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΑ  ́Η ΕΠΙΚΤΗΤΑ ΣΥΝΔΡΟΜΑ − ΝΟΣΗΜΑΤΑ
57 ΟΤΑΝ ΕΚΦΡΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΟΣΔΙΔΟΥΝ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
   80% ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
58 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ KLIPPER TRENAUNAY-WEBER
59 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΒΛΕΝΝΟΠΟΛΥΣΑΚΧΑΡΙΔΩΣΗ ΤΥΠΟΥ 6
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΔΕΡΜΑΤΟΜΥΟΣΙΤΙΔΑ ΠΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ Η
60 ΕΧΟΥΝ ΛΑΒΕΙ ΜΕΙΖΟΝΑ ΑΝΟΣΟΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΝ ΜΕ
   ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ, ΑΛΛΑ ΣΧΕΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗ ΠΑΘΗΣΗ,ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
                                                          ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ MUKLE WELLS (ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ ΝΟΣΟΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ
   ΕΙΚΟΝΑ ΜΕ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΟ ΜΕ ΕΙΔΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΑ ΡΕΥΜΑΤΙΚΑ
61 ΝΟΣΗΜΑΤΑ, ΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΤΑΛΛΑΓΗΣ ΣΤΗ ΚΡΥΟΠΥΡΙΝΗ NALP3 ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΟΧΙ
   ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ, ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ, ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΜΕ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ
   ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ Λ.Χ. ΑΝΑΣΤΟΛΕΙΣ ΤΗΣ ΙΝΤΕΡΛΕΥΚΙΝΗΣ IL-1)
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΣΟΒΑΡΟ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΑΓΓΕΙΟΟΙΔΗΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΜΕ
62
   ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
63 ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΚΑΛΟΗΘΗ ΟΓΚΟ ΓΕΦΥΡΑΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΥ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
   ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟ ΡΗΞΗ ΑΝΕΥΡΥΣΜΑΤΟΣ ΜΕ ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΑ ΚΑΙ ΥΔΡΟΚΕΦΑΛΟ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
64
   ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 67%
                                                                 ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
                                  ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
                                                     (αρ. 35 του ν.3794/09)
1) ΠΝ Αλεξανδρούπολης,
                                        Γραμματέας Επιτροπής: κα Πηνελόπη Ανεστάκη
6ο χλμ Αλεξανδρούπολης Μάκρης,
περιοχή Δραγάνα, Τ.Κ. 68100                             Τηλ. 2551-353444
                                                       Fax: 2551-353444
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
                                                   Email: panestaki@pgna.gr
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
                                         Αναπλ. Γραμματέας : κα Μαγδαλινή Τριπάκη
                                                       Τηλ. 2551-353451
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2) ΠΓΝΘ «ΑΧΕΠΑ»
                                                     (αρ. 35 του ν.3794/09)
Στ. Κυριακίδη 1, Θεσσαλονίκη,
                                         Γραμματέας Επιτροπής: κα Βασιλική Σκούλου
Τ.Κ. 54636
                                                       Τηλ. 2313-303789,
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
                                           Αναπλ. Γραμματέας: Αθηνά Μπουτσιβάρη
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
                                                 Email: kardio936@gmail.com
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3) ΓΝΘ «Παπαγεωργίου»
                                                     (αρ. 35 του ν.3794/09)
Περιφερειακή Οδός - Νέα Ευκαρπία,
                                      Γραμματέας Επιτροπής: κα Γεωργία Πουρτουλίδου
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 56403
                                                       τηλ. 2313-323686
(ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ)
                                            Αναπλ. Γραμματέας : κα Ελένη Βογιατζή
                                             Email: kekpapageorgiou@hotmail.com
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
4) ΓΝΘ «Ιπποκράτειο»                              ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Κωνσταντινουπόλεως49,                                (αρ. 35 του ν.3794/09)
Θεσσαλονίκη, Τ.Κ. 54642                    Γραμματέας Επιτροπής: Ευαγγελία Γαλάνη
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                                   Τηλ. 2310-892311
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)                Αν. Γραμματέας: κα Δήμητρα Γιαρμά Τηλ. 2310-892215
                                                 Email: eptamel@ippokratio.gr
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
5) ΠΓΝ Ιωαννίνων                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Λεωφ. Πανεπιστημίου (Σταύρου                         (αρ. 35 του ν.3794/09)
Νιάρχου), Ιωάννινα, Τ.Κ. 45500            Γραμματέας Επιτροπής: κα Κυριακή Τσιλίκα
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                                Τηλ. 26510-99743, 99355
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)                        Αν. Γραμματέας: κα Φωτεινή Μασούρα
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
6) ΠΓΝΛ-Γ.Ν.                                      ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
«Κουτλιμπάνειο & Τριανταφύλλειο»                     (αρ. 35 του ν.3794/09)
Τ.Θ. 1425, Περιοχή Μεζούρλο,         Γραμματέας Επιτροπής: κα. Ελευθερία Μαλισιώτου
Λάρισα, Τ.Κ. 41110                                     Τηλ. 2413-502774
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                      Αναπλ. Γραμματέας: κα Μαρία Καλαμπούκα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)                               Τηλ. 2413-501170
                                                     Email: ppgnl@otenet.gr
                                                                 ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
7) ΠΓΝ Πατρών                                        (αρ. 35 του ν.3794/09)
Ρίον Πατρών, Τ.Κ. 26504                Γραμματέας Επιτροπής: κα Κωνσταντίνα Κονταξή
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                                   Τηλ. 2613-603407
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)                      Αναπλ. Γραμματέας: κα Κρυσταλλία Κιτσάκη,
                                                       Τηλ. 2613-603421
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
                                                     (αρ. 35 του ν.3794/09)
8) ΠΓΝ Ηρακλείου
                                        Γραμματέας Επιτροπής : κα Παρσωτάκη Γεωργία
Τ.Θ. 1352, Ηράκλειο, Τ.Κ. 71110
                                                          Τηλ. 2810-392759
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
                                         Αναπλ. Γραμματέας: κα Κατσαράκη Μελανθία
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
                                                       Τηλ. 2810-392433
                                                    Email: obgyn@pagni.gr
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
9) ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς»                               (αρ. 35 του ν.3794/09)
Μεσογείων 154, Χολαργός, Τ.Κ. 11527 Γραμματέας Επιτροπής: Ευγενία Βλαχοδημητροπούλου
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                                   Τηλ. 213-2032634
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)                        Αναπλ. Γραμματέας: κα Ελένη Σκλάβου
                                                       Τηλ. 213-2032612
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
                                                     (αρ. 35 του ν.3794/09)
10)ΓΝΑ«Κοργιαλένειο-Μπενάκειο» ΕΕΣ
                                           Γραμματέας Επιτροπής: κα Κούρτη Μαρία
Ερυθρού Σταυρού και Αθανασάκη 1,
                                                       Τηλ. 213-2068903
Αθήνα, Τ.Κ. 11526
                                          Αναπλ. Γραμματέας: κα Λασκαρίδου Θεανώ
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
                                                      Τηλ. 213-2068541-2
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
                                                  Υποβολή Δικαιολογητικών:
                                         Δευτέρα έως Παρασκευή: 09:00π.μ.-12:30π.μ.
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
11) ΓΝΑ «Λαϊκό»
                                                     (αρ. 35 του ν.3794/09)
Αγ. Θωμά 17, Αθήνα, Τ.Κ. 11527
                                     Γραμματέας Επιτροπής: κα Πολυζωγοπούλου Πανωραία
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -
                                                        Τηλ. 213-2061027
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )
                                             Αναπλ. Γραμματέας: κα Κουνέλη Γεωργία
                                             ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                               ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                  ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
12) ΓΝΑ «Ο Ευαγγελισμός»                             (αρ. 35 του ν.3794/09)
Υψηλάντου 45-47, Αθήνα, Τ.Κ. 10676    Γραμματέας Επιτροπής: κα Οικονόμου Αικατερίνη
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                              Τηλ. 213-2045101, 1180
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )                    Αναπλ. Γραμματέας: κα Κουλούρη Δήμητρα
                                                      Τηλ. 213-2041386
                                                                     ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
                                                 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                                    ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
                                                      ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
13) ΓΝΝ «Ο Άγιος Παντελεήμων»                            (αρ. 35 του ν.3794/09)
    ΓΝΔΑ «Αγ. Βαρβάρα»                        Γραμματείς Επιτροπής: κα Μόσχοβη Σταματία
Δ. Μαντούβαλου 3, Νίκαια, Τ.Κ. 18454                       Τηλ. 213- 2077441
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                                  κα Μπαρκολιά Κωνσταντίνα
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )                                       τηλ. 213-2077102
                                                      Email: toulamos@gmail.com
                                                          dny@nikaia-hosp.gr
                                                 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΘΗΣΕΩΝ
                                                    ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ
14) ΠΓΝ «Αττικόν»                                     ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ρίμινι 1, Χαϊδάρι, Τ.Κ. 12462                            (αρ. 35 του ν.3794/09)
(ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ -                 Γραμματείς Επιτροπής: κα Ευφροσύνη Κουτσοποδιώτη Τηλ. 210-
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ )                        5831764 & κα Ιωάννα Βαγενά τηλ. 210-5831812
                                        Αν. Γραμματέας: κα Παναγιώτα Κιάφη τηλ. 210-5833081.
                                                                   ΑΔΑ: ΩΘΣΒ4653ΠΣ-ΚΔ2
                                                                   ΠΡΟΣ
                ΑΙΤΗΣΗ                              την Επταμελή Επιτροπή
                                                   Πιστοποίησης Παθήσεων
                                                         του Νοσοκομείου
                                          ................................................ .........................
                                           ..........................................................................
                                           ..........................................................................
Επώνυμο:
                                     Παρακαλώ να μου χορηγήσετε Πιστοποιητικό με
Όνομα:                               το οποίο θα βεβαιώνεται ότι λόγω της πάθησής
                                     μου επιτρέπεται η εισαγωγή μου στην Τριτοβάθμια
Ονοματεπώνυμο πατέρα:                Εκπαίδευση με την κατηγορία των ατόμων με
                                     σοβαρές παθήσεις, σε αριθμό θέσεων επιπλέον
Ονοματεπώνυμο μητέρας:               του αριθμού εισακτέων, σύμφωνα με τις διατάξεις
                                     του άρθρου 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α ́),
Αριθμ. Δελτίου Ταυτότητας ή          όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Διαβατηρίου:                         Συνημμένα υποβάλλω:
                                     1. Ιατρική Γνωμάτευση
Εκδούσα αρχή:                        ............................................................
                                     ........................................................
Χρονολογία γέννησης:                 ............................................................
Δ/νση κατοικίας(οδός –αριθμ.):       2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή
                                     διαβατηρίου
Ταχυδρ. Κώδικας:
Νομός - Πόλη:
Τηλέφωνο επικοινωνίας:
σταθερό: ...............................................
κινητό:....................................................
Ηλεκτρονική δ/νση (e-mail):
ΘΕΜΑ: Χορήγηση Πιστοποιητικού
διαπίστωσης πάθησης για την εισαγωγή                         ... αιτ.............
στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση με την
κατηγορία των ατόμων με σοβαρές                               (υπογραφή)
παθήσεις.
Τόπος και ημερομηνία αίτησης

25/11/2018 Εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Εκδόθηκε και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5213/21-11-2018 η υπ’ αριθμ.
2421.1/84993/2018/15-11-2018 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Έρευνας και
Θρησκευμάτων και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής με θέμα: «Καθορισμός των
προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων
κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων».
  Η Κ.Υ.Α. σε μορφή pdf

http://www.minedu.gov.gr/publications/docs2018/%CE%9A%CE%A5%CE%91_E%CE%B9%
CF%83%CE%B1%CE%B3%CF%89%CE%B3%CE%AE_%CF%83%CF%84%CE%B9%CF
%82_%CE%A3%CF%87%CE%BF%CE%BB%CE%AD%CF%82_%CE%9B.%CE%A3.-
%CE%95%CE%9B.%CE%91%CE%9A%CE%A4.pdf

Συνολικές επισκέψεις

Web Analytics Made Easy - StatCounter

Χρήστες τώρα

Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 επισκέπτες 

Είσοδος χρήστηΗ γνώμη σας για τον ιστότοπό μας