banner1.jpg
Αρχική σελίδα Μαθητεία

Μαθητεία

Μαθητεία

Το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων με στόχο να προσφέρει στους απόφοιτους των ΕΠΑΛ μία εναλλακτική και ασφαλή διαδρομή εισόδου στην αγορά εργασίας, υλοποιεί το θεσμό του Μεταλυκειακού  Έτους - Τάξης Μαθητείας  που αποτελεί «Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών» και ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το Μεταλυκειακό έτος - Τάξη μαθητείας είναι προαιρετικό.

Μαθητεία ορίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής.

Οι απόφοιτοι της «Τάξης Μαθητείας» λαμβάνουν πτυχίο ειδικότητας,επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης επιπέδου 5, μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης των προσόντων τους από τον ΕΟΠΠΕΠ.  

Ο μαθητευόμενος συνδέεται με συμφωνητικό Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη.

 Η Μαθητεία  υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στον χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή.

Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένο επάγγελμα.

Η μαθητεία απευθύνεται σε ενήλικους με στόχο:

?   την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων

?    την ετοιμότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτής της μορφής μάθησης

Η μαθητεία διεξάγεται με βάση συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών έτσι ώστε

?    επιτυγχάνονται συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα

?    επιτυγχάνεται συνεργασία εκπαιδευτικής δομής - επιχείρησης

 ?    αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας τόσο στο σχολείο όσο και στο χώρο εργασίας.

Στη μαθητεία προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για:

  ομαλοποίηση της μετάβασης των αποφοίτων των Επαγγελματικών Λυκείων από την εκπαίδευση ?   στο επάγγελμα και εξοικείωσή τους  με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζόμενων.

?   αφομοίωση επαγγελματικής κουλτούρας δέσμευσης των επιχειρήσεων στην εκπαίδευση των μαθητευομένων  

Για τη διευκόλυνση των μαθητευόμενων, των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην υλοποίηση του Προγράμματος  και  των σχολείων στα οποία λειτουργούν τάξεις  Μαθητείας έχει δημιουργηθεί  πληροφοριακό σύστημα, , το οποίο θα καταστήσει εφικτή την εύκολη εύρεση και επιλογή θέσεων μαθητείας  για τους ενδιαφερόμενους αποφοίτους.

Μέσω του πληροφοριακού συστήματος  και της πύλης  mathiteia4u.gov.gr, γίνεται διαδικτυακά ηλεκτρονική καταχώρηση θέσεων Μαθητείας και αντίστοιχα ενδιαφερόμενοι απόφοιτοι επιλέγουν ηλεκτρονικά θέσεις Μαθητείας. 

 

 

Πρόγραμμα μάθησης

Κατά την εφαρμογή του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας» εφαρμόζεται δυικό σύστημα εκπαίδευσης με συνολική διάρκεια του προγράμματος εννέα (9) μήνες και  περιλαμβάνει:

α) μαθητεία με εκπαίδευση στο χώρο εργασίας

β) μαθήματα Ειδικότητας στη σχολική μονάδα, αντίστοιχα.

Με την ολοκλήρωση του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και πριν την συμμετοχή σε εξετάσεις Πιστοποίησης κάθε μαθητευόμενος δύναται να παρακολουθήσει  Προπαρασκευαστικά Μαθήματα Πιστοποίησης, που οργανώνονται με την ευθύνη του ΥΠΠΕΘ.  

Την ευθύνη υλοποίησης του «Μεταλυκειακού έτους - τάξης Μαθητείας», έχει το ΕΠΑ.Λ. στο οποίο και εγγράφονται οι μαθητευόμενοι, σε συνεργασία με το Ε.Κ.(Εργαστηριακό Κεντρο) όπου πραγματοποιούν τις εργαστηριακές τους ασκήσεις οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ. και στο οποίο θα γίνεται το εργαστηριακό μάθημα ειδικότητας (7 ώρες).

Αναλυτικότερα κατά τη διάρκεια του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας» πραγματοποιούνται:

A.      «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» συνολικής διάρκειας διακοσίων τριών (203) ωρών. Το πρόγραμμα αυτό διδάσκεται μία (1) ημέρα την εβδομάδα για επτά (7) διδακτικές ώρες από εκπαιδευτικό προσωπικό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σε σχολικές μονάδες ΕΠΑ.Λ ή/και σε Εργαστηριακά Κέντρα (ΕΚ).

B.      «Πρόγραμμα εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας»,διάρκειας είκοσι οκτώ (28) ωρών εβδομαδιαίως, επιμερισμένο κατ΄ ελάχιστον σε τέσσερις (4) ημέρες για 9 μήνες.

Προυποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα της μαθητείας έχουν

Όσοι έχουν Απολυτήριο ΕΠΑΛ ή Απολυτήριο ΓΕΛ (του Ν. 4186/2013 και του Ν.3475/2006) και συγχρόνως έχουν πτυχίο ΕΠΑΛ (του Ν. 4186/2013 και του Ν.3475/2006) και βρίσκονται εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης χωρίς ηλικιακό όριο

Βασικό βέβαια Να έχουν αποφοιτήσει από ειδικότητα που έχει γίνει προκήρυξη

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψηφίων που πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις, προηγούνται οι υποψήφιοι που έχουν αποφοιτήσει κατά το πιο πρόσφατο σχολικό έτος έναντι εκείνων παλαιότερων σχολικών ετών. Μεταξύ υποψηφίων που έχουν αποφοιτήσει το ίδιο σχολικό έτος προηγούνται εκείνοι που έχουν υψηλότερο βαθμό Πτυχίου ειδικότητας. 

Υποχρεώσεις Μαθητευόμενου

Οι μαθητευόμενοι που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» οφείλουν:

 •           Να παρακολουθούν το «Πρόγραμμα εργαστηριακών μαθημάτων της ειδικότητας» στη Σχολική Μονάδα και παράλληλα, να συμμετέχουν στο «Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».

 •           Να συνυπογράψουν τη Σύμβαση Μαθητείας με την επιχείρηση.

 •     Να εκτελούν κάθε εργασία που του αναθέτει ο υπεύθυνος Εκπαιδευτικός (στη Σχολική Μονάδα) και ο υπεύθυνος εκπαιδευτής (στην επιχείρηση), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα Σπουδών στη Μαθητεία.

 •           Να τηρούν τους κανόνες υγείας και ασφάλειας εργασίας της επιχείρησης.

 •           Να τηρούν το ωράριο του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας».

 •           Να έχουν  εμφάνιση συμβατή με το εργασιακό περιβάλλον και να σέβονται την κινητή και ακίνητη περιουσία της επιχείρησης.

 •           Να συνεργάζονται  αρμονικά με τα στελέχη της επιχείρησης.

 •           Να μην δημιουργούν προβλήματα σε πελάτες ή συνεργάτες της επιχείρησης

 •           Να ενημερώνουν έγκαιρα τους Υπευθύνους της Σχολικής Μονάδας σε περίπτωση που δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα στη συνεργασία τους με την επιχείρηση.

 •           Να προσκομίζουν, όπου απαιτείται, όλες τις απαραίτητες ιατρικές βεβαιώσεις για την εξάσκηση του επαγγέλματος και να συμπληρώνουν έγκαιρα όλα τα έντυπα Μαθητείας (παρουσιολόγια, ημερολόγιο μάθησης, μηνιαίο δελτίο απασχόλησης κλπ.) σε συνεργασία με τον υπεύθυνο Εκπαιδευτικό.

 •           Με την ολοκλήρωση του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας»  να συμμετέχουν στη διαδικασία της αξιολόγησης της μαθητείας.

 •           Να τηρούν τα όρια απουσιών. Το όριο απουσιών του Προγράμματος εργαστηριακού μαθήματος ειδικότητας στο σχολείο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού αριθμού ωρών του Προγράμματος.

Υποχρεώσεις Εργοδότη

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν  που συμμετέχουν στην υλοποίηση της  «Τάξης Μαθητείας» αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. οφείλουν να διασφαλίζουν τις παρακάτω αρχές:

?    Εφαρμογή των αρχών του Εθνικού Πλαισίου Ποιότητας για την Επαγγελματική Εκπαίδευση, Κατάρτιση και Μαθητεία.

?    Σύναψη  «Σύμβασης Μαθητείας» μεταξύ της επιχείρησης και του μαθητευόμενου η οποία συνυπογράφεται από τον Διευθυντή του ΕΠΑΛ και καθορίζει τους όρους υλοποίησης του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας ? Μαθητεία σε εργασιακό χώρο.

?    Τήρηση  των όρων της Σύμβασης Μαθητείας και του Προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement). Το Πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας (learning agreement) οφείλει να είναι συμβατό με το πρόγραμμα σπουδών κάθε ειδικότητας, να περιλαμβάνει  γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/ εργασίες και άλλα έργα (projects) και αποτελεί παράρτημα της σύμβασης Μαθητείας.

?    Ορισμό έμπειρου στελέχους ως «εκπαιδευτή στην επιχείρηση», ο οποίος αναλαμβάνει την  αποτελεσματική υλοποίηση των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων στην επιχείρηση, την παρακολούθηση της προόδου του εκπαιδευόμενου και την ανατροφοδότηση του υπεύθυνου εκπαιδευτικού στη Σχολική Μονάδα. Ο «εκπαιδευτής στην επιχείρηση» πρέπει να έχει παρακολουθήσει επιμορφωτικό πρόγραμμα για την εφαρμογή της μαθητείας,

?    Ενημέρωση των μαθητευόμενων σχετικά με τις δραστηριότητες, τα αντικείμενα και τους τομείς της επιχείρησης και  την ομαλή ένταξή τους στο εργασιακό περιβάλλον με έμφαση σε  θέματα που άπτονται των εργασιακών δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όπως ορίζονται από την κείμενη νομοθεσία.

?    Κατάλληλες εγκαταστάσεις για την εκπαίδευση στο χώρο της επιχείρησης στη συγκεκριμένη ειδικότητα, τα κατάλληλα μέσα και τον κατάλληλο εξοπλισμό.

?     Τήρηση των κανόνων υγείας και ασφάλειας στην εργασία, που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, για την προστασία των εργαζομένων. Επίσης οφείλει να παρέχει τα απαραίτητα ατομικά μέσα προστασίας στους μαθητευόμενους.

?    Συνεργασία με τη Σχολική Μονάδα για την υλοποίηση του Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, όπως αυτό ορίζεται από τις προδιαγραφές του Προγράμματος για τη συγκεκριμένη ειδικότητα, και να αναθέτει στον εκπαιδευόμενο εργασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Πρόγραμμα αυτό.

?     Τήρηση όλων των μέσων (ηλεκτρονικών και εντύπων) παρακολούθησης της υλοποίησης της ενδοεπιχειρησιακής εκπαίδευσης (παρουσιολόγια,  ημερολόγια μάθησης, έντυπα προόδου μαθητή κ.α.).

?    Καταχώρηση στο σύστημα Εργάνη του πίνακα Ε3.4 σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις την έναρξη την Μαθητείας ή τη διακοπή αυτής  για κάθε μαθητευόμενο που απασχολεί.

?     Έλεγχος και συνυπογραφή του  Ημερολογίου Μάθησης, για την καταγραφή σε τακτική βάση των βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων που εκτελεί ο μαθητευόμενος κατά τη διάρκεια του «Προγράμματος Εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας». Το έντυπο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από τον μαθητή, σε συνεργασία ?ε τον εκπαιδευτή της επιχείρησης που τον επιβλέπει και υποβάλλεται μηνιαίως από το μαθητή στο ΕΠΑΛ. Με αυτό το έντυπο ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτικός της Σχολικής Μονάδας.

?    Έλεγχος και συνυπογραφή Μηνιαίου Δελτίου Απασχόλησης Μαθητή, το οποίο συμπληρώνεται σε ημερήσια βάση από τον μαθητευόμενο και στο τέλος κάθε μήνα σφραγίζεται και υπογράφεται από τον υπεύθυνο της επιχείρησης και αποστέλλεται στο ΕΠΑ.Λ προκειμένου να γίνει ο απαιτούμενος έλεγχος για την έγκριση καταβολής της επιδότησης του προγράμματος.

Ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση

Στους μαθητευόμενους που παρακολουθούν το «Μεταλυκειακό έτος - τάξη μαθητείας» καταβάλλεται ημερήσια αποζημίωση και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη

Αποζημίωση

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων αποτελεί το 75% του κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, δηλ 22,83?, ήτοι 17,12? και για τους άνω των 25 ετών 26,18 ήτοι 19,64Ε.

Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το ΥΠΕΘ μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους.

Η επιδότηση για τους κάτω των 25 ετών είναι 11? ανά ημέρα εργασίας και για τους άνω των 25 ετών 14? ανά ημέρα εργασίας αντίστοιχα.

Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται μηνιαίως από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το Πρόγραμμα Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας και ανέρχεται σε κάθε περίπτωση στο ποσό των 9,35? ανά ημέρα εργασίας Ο εργοδότης βαρύνεται με το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών για κύρια, επικουρική σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη

Ασφάλιση:

 • Οι μαθητευόμενοι από την πρώτη ημέρα μαθητείας ασφαλίζονται και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. γ του άρθρου 2 του Α.Ν. 1846/1951, την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2335/1995  καθώς  και της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν. 4186/2013 (Α΄193).

Οι μαθητευόμενοι δηλαδή κατά το διάστημα της «Εκπαίδευσης στον χώρο εργασίας & Μαθητείας στον εργασιακό χώρο», υπάγονται στην ασφάλιση, τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος, διότι καταβάλλονται εισφορές για τους αντίστοιχους κλάδους κύριας και επικουρικής σύνταξης.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία κάθε εργοδότης (του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα) που απασχολεί πρακτικά ασκούμενους μαθητές υποχρεούται να υποβάλλει ηλεκτρονικά στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ-ΟΑΕΔ-ΙΚΑ-ΕΤΑΜ) τον Πίνακα Ε3.4: Αναγγελία έναρξης/μεταβολών Σύμβασης Μαθητείας. Οι εργοδότες του Δημοσίου υποχρεούνται επιπλέον να καταχωρήσουν το απογραφικό δελτίο κάθε Ασκούμενου μαθητή στο Μητρώο Μισθοδοτούμενων Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με τις  ισχύουσες διατάξεις.  Τα ανωτέρω έγγραφα τηρούνται στο αρχείο του ΕΠΑ.Λ. ούτως ώστε να είναι διαθέσιμα σε περίπτωση ελέγχου. 


Παρουσίαση Μαθητείας

Νέα - Ανακοινώσεις

Αξιολόγηση 2021-2022

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2021-2022)

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Μαθητών-Αποφοίτων στις ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ημερησίων ΕΠΑΛ 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ Μαθητών-Αποφοίτων στις ΠΑΝΕΛ. ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ημερησίων ΕΠΑΛ 2022

Οι υποψήφιοι μαθητές και απόφοιτοι Ημερησίων ΕΠΑΛ που επιθυμούν συμμετοχή στις πανελλαδικές εξετάσεις για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση το ακαδ. έτος 2022-2023, υποβάλλουν την παρούσα Αίτηση-Δήλωση στο Λύκειό τους, από την 1η Δεκεμβρίου 2021 ως και την 13η Δεκεμβρίου 2021.

Για τις Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών των ένοπλων Δυνάμεων, Σχολή Αστυφυλάκων, Σχολή Πυροσβεστών, Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Σχολές Ακαδημίας Εμπορικού Ναυτικού, επισημαίνεται ότι τα σχετικά στοιχεία που δηλώνονται στην Αίτηση - Δήλωση είναι απλώς ενδεικτικά της επιθυμίας του υποψηφίου για την εισαγωγή του στα παραπάνω τμήματα και Σχολές. Όμως για να μπορέσει τελικά να συμμετάσχει ο υποψήφιος στις διαδικασίες επιλογής για εισαγωγή στις ανωτέρω Σχολές πρέπει να υποβάλει οπωσδήποτε και αίτηση απευθείας στο Στρατό , στην Αστυνομία, στην Πυροσβεστική, στο Λιμενικό ή στο Εμπορικό Ναυτικό κατά το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Απριλίου 2022 σύμφωνα με τις προκηρύξεις που εκδίδονται από τα αρμόδια Υπουργεία.


Υπόδειγμα

Οδηγίες υποδείγματος

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Προς Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών του 2ου ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ


Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες,

Σας καλούμε, την Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 2021

στις 3:00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του 2ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου

για ενημέρωση σχετικά με ζητήματα που απασχολούν τους μαθητές και τη λειτουργία του σχολείου

( Απουσίες, τράπεζα θεμάτων, επαναδημιουργία Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων κλπ)

Λόγω πανδημίας για την είσοδο σας στο σχολείο είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας και η επίδειξη Αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για κορονοϊό COVID-19 rapid test ή PCR

ή Πιστοποιητικού εμβολιασμού ή Πιστοποιητικού νόσησης.

Η Διευθύντρια                                       Ο Σύλλογος των καθηγητών


του 2ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου

ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

Τηλ.: 2741080711

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων μαθητευόμενων για την ειδικότητα : Τεχνικός Οχημάτων

«Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων μαθητευόμενων για την ειδικότητα : Τεχνικός Οχημάτων»

Α/Α

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ.

ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ.

ΗΛΙΚΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1

16089

2021

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

15,5

2

16069

2021

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

14,9

3

18434

2021

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

14,3

4

16100

2021

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

14,2

5

16338

2021

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

13,7

6

16127

2021

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

13,1

7

16075

2021

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

12,9

8

18731

2020

ΓΕΛ

κάτω των 25

18,0

9

18373

2020

ΓΕΛ

πάνω των 25

17,6


ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1

16082

2021

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

18,9

2

16137

2021

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

14,3

3

16119

2021

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

13,1

4

16365

2021

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

12,0

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΤ ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"

2ο ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Παλ. Εθνική Οδός Επιδαύρου Τ.Κ. 20100

Τηλ./ΦΑΞ: 27410-80711 / 27410-28103

 email: mail@2epal-loutr.kor.sch.gr


ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΜΑΘΗΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΣΤ ΦΑΣΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ "ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ"


ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ.

ΗΛΙΚΙΑ

ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1

16089

2021

Ν. 4386/2016

15,5

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

15500

4000

3000

22500

2

16069

2021

Ν. 4386/2016

14,9

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

14900

4000

3000

21900

3

18434

2021

Ν. 4386/2016

14,3

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

14300

4000

3000

21300

4

16100

2021

Ν. 4386/2016

14,2

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

14200

4000

3000

21200

5

16338

2021

Ν. 4386/2016

13,7

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

19

13700

4000

3000

20700

6

16127

2021

Ν. 4386/2016

13,1

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

13100

4000

3000

20100

7

16075

2021

Ν. 4386/2016

12,9

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

12900

4000

3000

19900

8

18731

2020

Ν.4547/2018

18

ΓΕΛ ή άλλο

23

18000

3000

2000

23000

9

18373

2020

Ν. 4386/2016

17,6

ΓΕΛ ή άλλο

27

17600

3000

2000

22600

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1

16082

2021

Ν. 4386/2016

18,9

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

18900

4000

3000

25900

2

16137

2021

Ν. 4386/2016

14,3

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

14300

4000

3000

21300

3

16119

2021

Ν. 4386/2016

13,1

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

13100

4000

3000

20100

4

16365

2021

Ν. 4386/2016

12

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

12000

4000

3000

19000

Ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων υποψηφίων από τις 5/11/2021 έως τις 8/11/2021

800x600 Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

ΣΕΙΡΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ.

ΗΛΙΚΙΑ

ΜΟΡΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΜΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ

1

16089

2021

Ν. 4386/2016

15,5

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

15500

4000

3000

22500

2

16069

2021

Ν. 4386/2016

14,9

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

14900

4000

3000

21900

3

18434

2021

Ν. 4386/2016

14,3

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

14300

4000

3000

21300

4

16100

2021

Ν. 4386/2016

14,2

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

14200

4000

3000

21200

5

16338

2021

Ν. 4386/2016

13,7

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

19

13700

4000

3000

20700

6

16127

2021

Ν. 4386/2016

13,1

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

13100

4000

3000

20100

7

16075

2021

Ν. 4386/2016

12,9

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

12900

4000

3000

19900

8

18731

2020

Ν.4547/2018

18

ΓΕΛ ή άλλο

23

18000

3000

2000

23000

9

18373

2020

Ν. 4386/2016

17,6

ΓΕΛ ή άλλο

27

17600

3000

2000

22600

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

16082

2021

Ν. 4386/2016

18,9

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

18900

4000

3000

25900

2

16137

2021

Ν. 4386/2016

14,3

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

14300

4000

3000

21300

3

16119

2021

Ν. 4386/2016

13,1

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

13100

4000

3000

20100

4

16365

2021

Ν. 4386/2016

12

ΕΠΑΛ ή αντίστοιχο

18

12000

4000

3000

19000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συνολικές επισκέψεις

Web Analytics Made Easy - StatCounter

Χρήστες τώρα

Αυτή τη στιγμή έχουμε 5 επισκέπτες 

Είσοδος χρήστηΗ γνώμη σας για τον ιστότοπό μας