banner1.jpg
Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις 25/11/2018 Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. ? Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

25/11/2018 Δημοσιεύθηκε η απόφαση για το Πλαίσιο Οργάνωσης και Λειτουργίας του προγράμματος «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. ? Υποστήριξη Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.»

Στο ΦΕΚ 5206/Β/20.11.2018 δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση με θέμα «Πλαίσιο
Οργάνωσης και Λειτουργίας του προγράμματος ?Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. ? Υποστήριξη
Σχολικών Μονάδων ΕΠΑ.Λ.?».
Με την Υπουργική Απόφαση αυτή το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
προχώρησε στην  περιγραφή των δράσεων του Προγράμματος ανά Φορέα υλοποίησης, τον
καθορισμό της Δομής του Προγράμματος, καθώς και στην κατανομή των αρμοδιοτήτων των
στελεχών εκπαίδευσης, οργανισμών, επιτροπών και υπηρεσιών που εμπλέκονται για την
υλοποίησή του.
Να υπενθυμίσουμε ότι το πρόγραμμα «Μια Νέα Αρχή στα ΕΠΑ.Λ. ? Υποστήριξη Σχολικών
Μονάδων ΕΠΑ.Λ.» εφαρμόστηκε πιλοτικά σε 9 Επαγγελματικά Λύκεια κατά το σχολικό έτος
2017-2018, ενώ από το 2018-2019 γενικεύτηκε σε όλα τα ΕΠΑ.Λ. της χώρας (φάση
διεύρυνσης). Το πρόγραμμα αφορά μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑ.Λ. και επιδιώκει να
στηρίξει τους μαθητές κατά τη μετάβασή τους στην επαγγελματική εκπαίδευση. Στοχεύει στην
αναβάθμιση της ποιότητας του Επαγγελματικού Λυκείου  και στη βελτίωση της εικόνας του
στην κοινωνία και στους ίδιους τους μαθητές, μέσα από ένα σύνολο δράσεων.
Οι βασικές δράσεις του προγράμματος είναι:
1. Η εφαρμογή Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα μαθήματα των Νέων
Ελληνικών και των Μαθηματικών. Υλοποιείται με την ταυτόχρονη παρουσία δύο
εκπαιδευτικών στην τάξη και στοχεύει στη βελτίωση του γλωσσικού και αριθμητικού
γραμματισμού των μαθητών.
2. Η στελέχωση των ΕΠΑ.Λ. με Ψυχολόγους οι οποίοι θα στηρίξουν
ψυχοκοινωνικά τους μαθητές και θα οργανώσουν τη δικτύωση των σχολείων με
υποστηρικτικές δομές ψυχοκοινωνικής υγείας της περιοχής.
3. Η υλοποίηση Σχεδίων Δράσης (projects) τα οποία είναι χρηματοδοτούμενα
με στόχο την ενίσχυση της καινοτομίας και της δημιουργικότητας που θα υλοποιεί το
σχολείο πάνω σε συγκεκριμένους θεματικούς άξονες (πχ. πολιτισμό, επιστήμες,
τεχνολογία, επιχειρηματικότητα κ.α.) και θα παρουσιάζονται στο τέλος της χρονιάς με
εκδηλώσεις ανοιχτές σε όλη την κοινωνία.
4. Ο εξοπλισμός των ΕΠΑ.Λ. με υποδομές τηλεδιασκέψεων - τηλε-εκπαίδευσης,
ώστε να έχουν τη δυνατότητα της δικτύωσης μεταξύ τους, της καλύτερης
επικοινωνίας και της ανταλλαγής καλών πρακτικών.
5. Η ενεργοποίηση και η προώθηση του θεσμού του Συμβούλου Καθηγητή και
του Συμβούλιου Τάξης με στόχο τη δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας μεταξύ
μαθητών και συλλόγου διδασκόντων, την αντιμετώπιση συγκρούσεων, τη βελτίωση
του κλίματος στη σχολική κοινότητα, τον εντοπισμό των προβλημάτων που

αναστέλλουν τη μαθησιακή πρόοδο και την αυτό-βελτίωση του ίδιου του
εκπαιδευτικού.
Είναι σημαντικό επίσης ότι και μέσα από  αυτές τις δράσεις του προγράμματος,
ενθαρρύνονται πρωτοβουλίες για «άνοιγμα» της σχολικής μονάδας στην τοπική κοινωνία
μέσα από ενημερωτικές εκδηλώσεις και δημιουργικές συνεργασίες.
Τέλος, να αναφέρουμε ότι για το διδακτικό έτος 2018-2019 έχουν ήδη προσληφθεί 442
εκπαιδευτικοί (φιλόλογοι και μαθηματικοί) ως αναπληρωτές για την εφαρμογή της
Εναλλακτικής Ενισχυτικής Διδασκαλίας και 223 Ψυχολόγοι για την ψυχοκοινωνική στήριξη
των μαθητών/-τριών.

Νέα - Ανακοινώσεις

27/2/2021 Μαθήματα Δευτέρα 1/3/2021 έως 8/3/2021

Aπό Δευτέρα 1/3/2021 τo 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου θα είναι κλειστά μέχρι τις 8/3/2021 λόγω μέτρων πανδημίας.

Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται με τηλεκπαίδευση με το ίδιο Ωρολόγιο πρόγραμμα.

1η ώρα 8:00 έως 8:40

2η ώρα 8:50 έως 9:30

3η ώρα 9:40 έως 10:20

4η ώρα 10:30 έως 11:10

5η ώρα 11:20 έως 12:00

6η ώρα 12:10 έως 12:50

7η ώρα 13:00 έως 13:40

14/2/2021 Μαθήματα 15-16 Φεβρουαρίου

Ο Δήμαρχος Λουτρακίου – Περαχώρας- Αγίων Θεοδώρων αποφασίζει την αναστολή λειτουργίας όλων των σχολικών μονάδων Α'βάθμιας και Β'βάθμιας εκπαίδευσης και των παιδικών σταθμών του Δήμου, την Δευτέρα 15 και την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2021 λόγω των καιρικών προγνώσεων έντονων φαινομένων παγετού που θα επηρεάσουν τον Δήμο μας και ενόψει των νέων συνθηκών λειτουργίας των σχολείων (διδασκαλία με ανοικτά παράθυρα κ.λπ.).

 

Σύμφωνα με οδηγία, τα μαθήματα θα γίνουν κανονικά με τηλεκπαίδευση.
1η ώρα : 8:00 - 8:40
2η ώρα : 8:50 - 9:30
3η ώρα : 9:40 - 10:20
4η ώρα : 10:30 - 11:10
5η ώρα : 11:20 - 12:00
6η ώρα : 12:10 - 12:50
7η ώρα : 13:00 - 13:40
23/12/2020 Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψήφιων μαθητευόμενων Ε΄ φάση μαθητείας

Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψήφιων μαθητευόμενων Ε΄ φάση μαθητείας

στην ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων του 2ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου, με την

αρ. πράξη: 65η/23-12-2020 της επιτροπής εξέτασης των ενστάσεων

Α/Α

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ.

ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ.

ΗΛΙΚΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

1

12389

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

15

2

12480

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

13,9

3

13699

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

13

4

13686

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

11,6

5

12362

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

13,3

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

 

1

12435

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

15,2

2

12429

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

14,1

3

12537

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

14,1

4

13272

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

13,9

5

12503

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

11,9

Οριστικός πίνακας.

21/12/2020 Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψήφιων μαθητευόμενων Ε΄ φάση

Προσωρινός πίνακας κατάταξης υποψήφιων μαθητευόμενων Ε΄ φάση μαθητείας

στην ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων του 2ου ΕΠΑΛ Λουτρακίου, με την

αρ. πράξη: 64η/21-12-2020 της επιτροπής ελέγχου των αιτήσεων. 

Α/Α

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ.

ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ.

ΗΛΙΚΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

1

12389

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

15

 

2

12480

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

13,9

 

3

13699

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

13

 

4

13686

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

11,6

 

5

12362

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

13,3

 

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

         


 

1

12435

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

15,2

 

2

12429

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

14,1

 

3

12537

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

14,1

 

4

13272

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

13,9

 

5

12503

2020

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

11,9

 

 

Προσωρινός πίνακας κατάταξης

23/11/2020 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020-21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ 2020-21

Οι μαθητές της Γ τάξης που επιθυμούν να συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2021 θα πρέπει από τις 25 Νοεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2020 να υποβάλουν την Αίτηση - Δήλωση, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου στο

mail@2epal-loutr.kor.sch.gr

η οποία και θα καταχωριστεί ηλεκτρονικά από το σχολείο.

Προσοχή: Όσοι επιθυμείται για Στρατιωτικές Σχολές, Ναυτικό, Αστυφύλακες, ΤΕΕΦΑ κλπ θα πρέπει να δηλωθεί στην αίτηση τώρα.

Πληροφορίες στο παρακάτω σύνδεσμο του ΥΠΑΙΘ

https://www.minedu.gov.gr/news/47095-23-11-20-ypovoli-mono-apo-mathites-tis-aitisis-dilosis-gia-symmetoxi-stis-panelladikes-eksetaseis-ton-gel-i-epal-etous-2021

Υπόδειγμα Δήλωσης για Πανελλήνιες

Συνολικές επισκέψεις

Web Analytics Made Easy - StatCounter

Χρήστες τώρα

Αυτή τη στιγμή έχουμε 13 επισκέπτες 

Είσοδος χρήστηΗ γνώμη σας για τον ιστότοπό μας