banner1.jpg
Αρχική σελίδα Νέα - Ανακοινώσεις 19/12/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

19/12/2018 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ- ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

Θέμα: «ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ
   ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ Α’ ΚΑΙ Β’ ΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ-
   ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ»
   Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
       1. του Ν. 2986/2002 «Οργάνωση των περιφερειακών υπηρεσιών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
           Εκπαίδευσης, αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου και τωνεκπαιδευτικών, επιμόρφωση των
           εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις» (Α ́24),όπως ισχύει,
       2. της υπ’αριθμ.Φ11/97153/Δ4 /13-06-2018 (Β ́2230)Απόφασης του Υφυπουργού Παιδείας, Έρευνας και
           Θρησκευμάτων «Εφαρμογή του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Αποφοίτων του
           Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας»,
       3. της υπ’ αριθμ. Φ.350.2/1/32958/Ε3/27-2-2018 Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας Έρευνας
           και Θρησκευμάτων με θέμα «Τοποθέτηση Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης»,
       4. της υπ’ αριθμ. Φ9/111628/Δ4/03-07-2018 (Β ́2726)Υπουργικής Απόφασης του Υπουργού Παιδείας,
           Έρευνας και Θρησκευμάτων με θέμα «Οργάνωση και λειτουργία τμημάτων «Μεταλυκειακού έτους -
           τάξης μαθητείας» των αποφοίτων ΕΠΑ.Λ.», όπως ισχύει,
       5. της υπ’ αριθμ. αριθμ. Φ7/155762/Δ4/19-09-2018 (Β ́4191) Κοινής ΥπουργικήςΑπόφασης των Υπουργών
           Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων – Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
           - Οικονομίας και Ανάπτυξης - Υγείας, με θέμα «Υλοποίηση Μεταλυκειακού Έτους - Τάξη Μαθητείας
           αρμοδιότητας ΥΠ.Π.Ε.Θ.»,
       6. της υπ’ αρ. 26385 (B’491) ΚΥΑ «Πλαίσιο Ποιότητας Μαθητείας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
       7. της με αρ. πρωτ. 9606/21-3-2017 Απόφασης «Ένταξης της Πράξης «Μαθητεία ΕΠΑΛ, ΣΕΚ και ΙΕΚ» με
           κωδικό ΟΠΣ 5005892 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση
           και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020»», καθώς και το εγκεκριμένο Τεχνικό Δελτίο της ανωτέρω Πράξης και
           των Υποέργων αυτής όπως τροποποιείται και ισχύει,
       8. του λοιπού θεσμικού πλαισίου που αφορά σε θέματα του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και
           έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
           (https://www.minedu.gov.gr/texniki-ekpaideusi-2/mathiteia/thesmiko-plaisio-mathitias).
                                                                     ΑΔΑ: 6ΠΓΣ4653ΠΣ-Δ6Π
               Η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
                                            Πελοποννήσου
Καλεί για υποβολή αιτήσεων στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α’ και Β’ Φάσης του
Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας τους παρακάτω:
Α)τους απόφοιτους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της Α’ φάσης και
των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείας, έχουν λάβει τη Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους –
Τάξης Μαθητείας και δεν έχουν παρακολουθήσει το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της Α’
Φάσης του Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας και των Πιλοτικών Τάξεων Μαθητείαςσε μία από τις
παρακάτω ειδικότητες:
    1.  «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»,
    2.  «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»,
    3.  «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»,
    4.  «Τεχνικός Οχημάτων»,
    5.  «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»,
    6.  «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»,
    7.  «Βοηθός Νοσηλευτή»,
    8.  «Σύγχρονη Επιχειρηματική Γεωργία» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας),
    9.  «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας),
    10. «Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις» (Πιλοτική Τάξη Μαθητείας)
Β) τους απόφοιτους οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας της Β’ φάσης και
έχουν λάβει τη Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας σε μία από τις
παρακάτω ειδικότητες:
    1.  «Τεχνικός Τεχνολογίας Τροφίμων και Ποτών»
    2.  «Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων»
    3.  «Γραφικών Τεχνών»
    4.  «Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων,            Δικτύων    και
        Τηλεπικοινωνιών»
    5.  «Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης, Αερισμού και Κλιματισμού»
    6.  «Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων»
    7.  «Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων»
    8.  «Αισθητικής Τέχνης»
    9.  «Βοηθός Φυσικοθεραπευτή»
    10. «Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών»,
    11. «Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής»,
    12. «Σχεδιαστής Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής»,
    13. «Τεχνικός Οχημάτων»,
    14. «Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων»,
    15. «Τεχνικός Εφαρμογών Πληροφορικής»,
    16. «Βοηθός Νοσηλευτή»
                                                                     ΑΔΑ: 6ΠΓΣ4653ΠΣ-Δ6Π
Β)τους εκπαιδευτικούς που δίδαξαν ή διδάσκουν στις παραπάνω ειδικότητες στο «Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη
Μαθητείας» στις Πιλοτικές Τάξεις Μαθητείας ή στην Α ́ φάση ή στη Β ́ φάση υλοποίησης και επιθυμούν να
απασχοληθούν ως επιμορφωτές.
Τα Προπαρασκευαστικά Προγράμματα Πιστοποίησης            συνολικής διάρκειας 35 ωρών έκαστο, θα
πραγματοποιηθούν σε επτά εργάσιμες ημέρες από 17 Ιανουαρίου 2019 έως 25 Ιανουαρίου 2019 και 5 ώρες
κάθε ημέρα σε απογευματινό ωράριο στα Ε.Κ. ή στα Σχολικά Εργαστήρια των ΕΠΑ.Λ. με κριτήριο την εμπειρία
των σχολικών μονάδων στην υλοποίηση του «Μεταλυκειακού Έτους-Τάξης Μαθητείας», την ετοιμότητα των
εργαστηρίων, τις αιτήσεις των συμμετεχόντων αποφοίτων καθώς και τις αιτήσεις των επιμορφωτών
εκπαιδευτικών.
                          Προθεσμία υποβολής αιτήσεωνσυμμετοχής αποφοίτων
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την 17 Δεκεμβρίου 2018 έως την 8 Ιανουαρίου
2019.
                         Διαδικασία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής αποφοίτων
Η αίτηση (συνημμένο 1) και αντίγραφο της Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης
Μαθητείας υποβάλλονται:
α) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
β) με fax στo τηλέφωνο 2710230118 της Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ.
Σημειώνεται ότι:
   κάθε ενδιαφερόμενος κάτοχος Βεβαίωσης Παρακολούθησης Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας
    έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής στην Π.Δ.Ε. της επιλογής του
   η συμμετοχή στο Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης είναι προαιρετική και δεν αποτελεί
    προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις διαδικασίες πιστοποίησης προσόντων και απόκτησης πτυχίου
    Επαγγελματικής Ειδικότητας, Εκπαίδευσης και Κατάρτισης επιπέδου 5 που διεξάγονται ετησίως από τον
    ΕΟΠΠΕΠ
   οι απόφοιτοι του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας μπορούν να εγγραφούν και
    παρακολουθήσουν μόνο μία φορά το Προπαρασκευαστικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης
   κατά τη διάρκεια του προγράμματος η παρακολούθηση είναι υποχρεωτική και με την ολοκλήρωσή του
    δεν εκδίδεται βεβαίωση συμμετοχής.
                       Προθεσμία Υποβολής αιτήσεων επιμορφωτών εκπαιδευτικών
Οι ενδιαφερόμενοι επιμορφωτές εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις από την 17 Δεκεμβρίου 2018
έως την 8 Ιανουαρίου 2019.
                                                                       ΑΔΑ: 6ΠΓΣ4653ΠΣ-Δ6Π
                       Διαδικασία υποβολής αιτήσεων εκπαιδευτικών - επιμορφωτών
Οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί – επιμορφωτές υποβάλλουν μαζί με την αίτηση (συνημμένο 2), βεβαίωση
προϋπηρεσίας και αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων με τον ορισμό των αναθέσεων στην Α’, Β’
ή Γ’ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας ΕΠΑ.Λ. ή στην Πιλοτική Τάξη Μαθητείας.
Σε περίπτωση πολλών αιτήσεων για το ίδιο τμήμα του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης
προηγούνται μεταξύ αυτών οι αρχαιότεροι στην ειδικότητα εκπαιδευτικοί.
Γίνονται δεκτές βεβαιώσεις προϋπηρεσίας βασισμένες στο πληροφοριακό σύστημα myschool, θεωρημένες
από τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας στην οποία ανήκουν.
Η αίτηση (συνημμένο 2), η βεβαίωση προϋπηρεσίας και το αντίγραφο του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων
υποβάλλονται:
α) ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. ή
β) με fax στo τηλέφωνο 2710230118 της Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου.
Ο Περιφερειακός Διευθυντής, με βάση τις αιτήσεις των αποφοίτων και των εκπαιδευτικών-επιμορφωτών,
εγκρίνει τη λειτουργία των τμημάτων και καθορίζει τον επιμορφωτή, τον επόπτη, το χώρο διεξαγωγής και την
ημερομηνία έναρξης του τμήματος του Προπαρασκευαστικού Προγράμματος Πιστοποίησης. Η σχετική
απόφαση αναρτάται στην ιστοσελίδα της Π.Δ.Ε. μέχρι τις 11 Ιανουαρίου 2019.
Σημειώνεται ότι κάθε ενδιαφερόμενος εκπαιδευτικός - επιμορφωτής έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας
αίτησης συμμετοχής.
Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με την Π.Δ.Ε. Πελοποννήσου στο
τηλέφωνο 2710230237.
.
                                                    Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
                                               ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
                                                    ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
                                                    ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ν. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
                                                               ΑΔΑ: 6ΠΓΣ4653ΠΣ-Δ6Π
        ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
   (ΑΦΟΡΑ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
                              ΚΑΙ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)
    ΕΠΩΝΥΜΟ
    ΟΝΟΜΑ
    ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
    ΜΗΤΡΩΝΥΜΟ
    ΚΑΤΟΧΟΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ                         ΝΑΙ  ΟΧΙ 
    ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
    ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ
    ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
                                ΠΟΛΗ
    ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ          ΟΔΟΣ-ΑΡΙΘΜΟΣ
                                ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΟΣ
                                ΚΩΔΙΚΑΣ
    ΤΗΛΕΦΩΝΟ
    e-mail
    ΕΠΑ.Λ.ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ
    ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
    ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ
    ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
    ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ  Α’ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  Β’ ΦΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
    ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ                                                    ΝΑΙ  ΟΧΙ 
    ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ                   ΝΑΙ  ΟΧΙ 
    ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
                                                                        Ημερομηνία............
                                       Ο/Η αιτών/αιτούσα
                                  (Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)
                                                                ΑΔΑ: 6ΠΓΣ4653ΠΣ-Δ6Π
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
       (ΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΕΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ
                             ΚΑΙ ΕΠΕΧΕΙ ΘΕΣΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)
   ΕΠΩΝΥΜΟ
   ΟΝΟΜΑ
   ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ
   ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΗΤΡΩΟΥ
   ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑ
   ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΘΕΣΗ
   ΔΙΔΑΞΑ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ     Α’ ΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
   ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΕΤΟΥΣ – ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗ(Ν)        Β’ ΦΑΣΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 
                                                      ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ 
   ΔΙΔΑΞΑ ΣΤΟ ΕΠΑ.Λ. / Ε.Κ.
   ΚΛΑΔΟΣ / ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ
   ΤΗΛΕΦΩΝΟ
   e-mail
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:
   ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ                                          ΝΑΙ  ΟΧΙ 
   ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΘΕΩΡΗΜΕΝΟ ΑΠΟ                     ΝΑΙ  ΟΧΙ 
   ΤΟΝ Δ/ΝΤΗ ΕΠΑ.Λ. / Ε.Κ.
                                                                         Ημερομηνία............
                                      Ο/Η αιτών/αιτούσα
                                 (Ονοματεπώνυμο και υπογραφή)

Νέα - Ανακοινώσεις

31/10/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ

31/10/2019 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ


Στα παρακάτω links θα βρείτε την προκήτυξη δημόσειου πλειοδοτικού διαγωνισμού και την περίληψη της διακήρυξης για το κυλικείο.


ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΟ

14/10/2019 Οριστικός Πίνακας κατάταξης μαθητευόμενων Δ Φάση στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Οριστικός Πίνακας κατάταξης μαθητευόμενων Δ Φάση στην ειδικότητα ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ   του 2ου ΕΠΑΛ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

  

Α/Α

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ.

ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ.

ΗΛΙΚΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

1

6131

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

16,9

2

8260

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

15

3

10019

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

13,7

4

5967

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

12,9

5

7258

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

11,2

6

7390

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

11,2

7

6974

2019

Ν. 4386/2016

ΓΕΛ

κάτω των 25

14,7

8

8113

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

17,2

9

8988

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

15,1

10

7179

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

11,6

11

8617

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

άνω των 25

10,3

9/10/2019 Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων για τη Μαθητεία της Δ’ Φάσης.

Προσωρινός πίνακας κατάταξης για την ειδικότητα Τεχνικός Οχημάτων για τη Μαθητεία της Δ’ Φάσης.

 

 

Α/Α

ΑΡ. ΑΙΤΗΣΗΣ

ΕΤΟΣ ΑΠΟΦ.

ΤΥΠΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΛ.

ΗΛΙΚΙΑ

ΒΑΘΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

 

   

 

 

 

 

 

 

 

1

6131

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

16,9

 

2

8260

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

15

 

3

10019

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

13,7

 

4

5967

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

12,9

 

5

7258

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

11,8

 

6

7390

2019

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

11,2

 

7

6974

2019

Ν. 4386/2016

ΓΕΛ

κάτω των 25

14,7

 

8

8113

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

17,2

 

9

8988

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

15,1

 

10

7179

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

κάτω των 25

11,6

 

11

8617

2018

Ν. 4386/2016

ΕΠΑΛ

άνω των 25

10,3

 

28/5/2019 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ

 

Για την έγγραφή των μαθητών στην επόμενη τάξη θα πρέπει να γίνει:

 

1) Αίτηση εγγραφής μέσω της εφαρμογής  e-εγγραφές στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 

 

https://e-eggrafes.minedu.gov.gr

 

Από τις 22 Μαΐου και ώρα 10:00 έως τις 17 Ιουνίου 2019 και ώρα 14:00

Για την είσοδο στην εφαρμογή e-εγγραφές, είναι απαραίτητοι οι κωδικοί ΓΓΠΣ (taxis).

 

Για καλύτερη εξυπηρέτηση των γονέων (όσοι δεν δύνανται) μπορούν να μεταβούν στο 2ο ΕΠΑΛ Λουτρακίου με τους κωδικούς ΓΓΠΣ (taxis) τις εργάσιμες ημέρες από τις 23/5 έως τις 17/6/2019 και ώρες από έως τις 8:30 έως τις 13:00 για να υποβάλλουν την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής.

 

2) Κανονική εγγραφή στο ΕΠΑΛ θα γίνει μέσα στον Ιούνιο μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων, με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησης

2. Πιστοποιητικό γέννησης (εάν δεν υπάρχει στο φάκελο του μαθητή)

3.Ταυτότητα

4. Δύο φωτογραφίες

5. Αίτηση - Δήλωση εγγραφής -προτίμησης

 

Για οποιανδήποτε πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 2741080711 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες του σχολείου

 

Ημερίδα παρουσίασης Σχεδίου Δράσης στα πλαίσια προγραμμάτων ΕΣΠΑ "Μια νέα Αρχή στα ΕΠΑΛ"

     2

 

    2

 

   2

Συνολικές επισκέψεις

Web Analytics Made Easy - StatCounter

Χρήστες τώρα

Αυτή τη στιγμή έχουμε 2 επισκέπτες 

Είσοδος χρήστηΗ γνώμη σας για τον ιστότοπό μας