2011-2012 Παρουσίαση ερευνητικών εργασιών

Στα πλαίσια του μαθήματος "Ερευνητική εργασία" των τμημάτων της Α' τάξης, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση παρουσίασης των εργασιών των μαθητικών ομάδων