Τομέας Μηχανολογίας

image 7

Εργαστήρια του Τομέα Μηχανολογίας

Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων & Κατασκευών

image 9

Τεχνικός Οχημάτων

image 10

Τεχνικός Εγκαταστάσεων Ψύξης Αερισμού & Κλιματισμού

image 11

Τεχνικός Θερμικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου

image 12